Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος

Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Κατηγορία: Ἁγιολογικά
Αριθμός σελίδων: 192
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 4η-2008
Σχήμα: 14x21
Τιμή: 7,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Τό μαρτύριο καί ἕνα μέρος τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, πολιούχου τῆς Τραπεζούντας καί προστάτη τοῦ Πόντου καί τῶν Ποντίων. Προτάσσεται κατατοπιστική εἰσαγωγή μέ ἐνδιαφέρουσες ἱστορικές πληροφορίες γιά τόν Πόντο καί τήν Τραπεζούντα, τόν ἅγιο καί τό ναό του, τό τίμιο λείψανό του καί τή διαχρονική σχέση του μέ τήν ἐπίγεια πατρίδα του καί τούς ἐξόριστους σήμερα «συμπατριῶτες» του. Ἡ ἔκδοση κοσμεῖται μέ τραπεζουντιακά ἀνάγλυφα καί σχέδια νομισμάτων τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν, πού φέρουν τή μορφή τοῦ ἁγίου Εὐγενίου.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ… 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ… 9

            Ὁ Πόντος… 9

            Ἡ Τραπεζούντα… 13

            Ὁ ἅγιος Εὐγένιος καί ὁ ναός του στήν Τραπεζούντα… 19

            Τό Μαρτύριο καί τά Θαύματα τοῦ ἁγίου Εὐγενίου… 26

ΜΑΡΤYΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔOΞΟΥ ΜAΡΤΥΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΙΔΙΟΥ, ΟΥΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΥΛΑ… 31

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ… 71

            Δυό φορές εὐεργέτης… 73

            Ὁ στρατηγός Νικήτας… 77

            Ἡ τιμωρία καί ἡ λύτρωση… 78

            Ὁ κωφάλαλος Σκύθης… 81

            Ὁ δαιμονισμένος στρατιώτης… 83

            Ἡ ἀρχόντισσα ἀπό τήν Κολχίδα… 84

            Θαῦμα στήν ξενητιά… 85

            Ἡ σωτηρία τοῦ πλοίου… 87

            Ἡ θεομηνία… 90

            Ἐμφανίσεις τοῦ ἁγίου Εὐγενίου γιά τήν καθιέρωση τῆς ἑορτῆς

                τοῦ γενεθλίου του… 93

            Ὁ Διονύσιος καί ἡ συγγραφή τῶν θαυμάτων… 98

            Οἱ ἀσεβεῖς ἱπποκόμοι τοῦ ἄρχοντα… 100

            Ὁ ξυλοδαρμός τοῦ ἀξιωματούχου… 102

            Τά δεκαπέντε νομίσματα… 105

            «Βοηθός καί σκεπαστής»… 106

            Γιά τρία δοχεῖα μέ τυρί… 111

            Τά κοφίνια μέ τά φωτιστικά… 113

            Τό ἀνεκπλήρωτο τάμα… 115

            Ἡ κουροπαλάτισσα καί ἡ βδέλλα… 118

            Τά χαμένα ἄλογα… 119

            Ὁ σεισμός καί τό μύρο… 121

            Τό κρασί καί τό νερό… 122

            Τό εὔφορο κτῆμα… 124

            Οἱ δαιμονικές πλεκτάνες… 128

            Ἡ ἀσημένια ἁλυσίδα… 131

            Ὁ ἐπίσκοπος καί τό σκυλάκι… 132

            Ἡ θεραπεία τοῦ διακόνου… 133

            Ὁ γιός τῆς στείρας… 134

            Οἱ δυό ἡγούμενοι… 136

            Ὁδηγός στό ταξίδι… 137

            Ὁ παπα-Θεόδωρος καί ὁ κληρικός Κανίδιος… 140

            Ὁ ἅγιος Νικόλαος δηλώνει… ἀναρμόδιος… 142

            Συνεργασία δύο ἁγίων… 144

            Τό ραβδί τοῦ δεσπότη… 147

            Ἡ Παναγία ἡ Χρυσοκέφαλος καί ὁ ἅγιος… 148

            Ὁ μητροπολίτης Τραπεζοῦντος Ἰωσήφ… 152

            Ἡ φωτιά… 157

            Οἱ τρεῖς Εὐγένιοι καί ὁ εὐνοῦχος… 159

            Ὁ κλέφτης τῶν φόρων… 161

            Ἡ πανωλεθρία τοῦ Μελίκ… 163

ΧΑΡΤΕΣ… 183

            Ὁ Βυζαντινός Πόντος… 184

            Ἡ Τραπεζούντα… 186