Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης

Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Κατηγορία: Ἁγιολογικά
Αριθμός σελίδων: 104
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 4η-2006
Σχήμα: 14x21
Τιμή: 4,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Τό συναξάρι ἑνός μεγάλου νηπτικοῦ τοῦ 14ου αἰώνα, πού ἐκπλήσσει μέ τήν ὑψηλή ἀσκητική βιοτή καί τά θεῖα χαρίσματά του. Ἕνας ἅγιος πού κατατρόπωνε τούς δαίμονες, προφήτευε τά μελλούμενα, γνώριζε τούς κρυφούς λογισμούς τῶν ἀνθρώπων, γιάτρευε ἀρρώστους, συνέτιζε ἁμαρτωλούς! Ἕνας μεγάλος καί θεοδίδακτος μύστης τῆς νοερᾶς προσευχῆς, καί συνάμα «ὁδηγὸς ἀπλανὴς πάντων τῶν πρὸς αὐτὸν μετὰ πίστεως φοιτώντων· οὐ μόνον δὲ τῶν μοναχῶν, ἀλλὰ δὴ καὶ βασιλέων καὶ ἀρχόντων…».

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. Πρόλογος… 7

  2. Ἡ ἀφιέρωση στήν Παναγία… 13

  3. Μέ τούς ἐρημίτες τῆς Λαμψάκου… 15

  4. Ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη… 17

  5. Ἡ τέλεια ὑποταγή… 20

  6. Ἡ ἀδιάκριτη ὑπακοή… 22

  7. Μέ τούς ἀσκητές τῆς Δυτικῆς Θράκης… 24

  8. Στή Βασιλίδα τῶν πόλεων… 26

  9. Μετάβαση στόν Ἄθωνα… 30

10. Ἐμφάνιση τῆς Παναγίας… 32

11. «Πλανεμένος» καί «Καυσοκαλύβης»… 36

12. Συνάντηση ὁσίων… 39

13. Ἡ νοερά προσευχή… 44

14. Σημεῖα τῆς πλάνης καί τῆς χάριτος… 47

15. Ἐγκαταβίωση σέ σπήλαιο… 49

16. Θαυμαστά γεγονότα… 53

17. «Ἀετός ὑπόπτερος»… 78

18. Ἐπίσημες ἐπισκέψεις… 80

19. Συμβουλές σέ δύσπιστο… 86

20. Διδασκαλίες σέ κοσμικούς… 87

21. Νουθεσίες σέ μοναχούς καί ἱερεῖς… 91

22. «Ὁ ἥλιος ἔγνω τήν δύσιν αὐτοῦ»… 93

23. Ἀπολυτίκιον – Κοντάκιον… 89

24. Πηγές καί βοηθήματα… 99