Κοδρᾶτος Καρακαλληνός

8. Κοδρᾶτος Καρακαλληνός

Συγγραφέας: 'Aρχιμ. Χερουβείμ (†)
Κατηγορία: Α) Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές
Αριθμός σελίδων: 72
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 9η-2008
Σχήμα: 14x21
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Τιμή: 3,50 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

« Ὅποιος ἦρθε στό Ἅγιον Ὄρος καί δέν ἀνέβηκε στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα ἤ δέν γνώρισε τόν παπα-Κοδράτο, δέν εἶδε τίποτα!». Τά λόγια τοῦτα ἑνός Καστελλοριζιώτη θαλασσόλυκου, πού ἔμειναν παροιμιώδη, φανερώνουν τό μεγαλεῖο τῆς δυναμικῆς φυσιογνωμίας τοῦ ἱερομονάχου Κοδράτου (†1940), πού διέπρεψε ὡς ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου. Τό σπινθηροβόλο του πνεῦμα, ἡ ἀσκητική του καρτερία, ἡ ἄρτια ἐσωτερική του συγκρότηση καί τά πολλά φυσικά του χαρίσματα τόν ἀνέδειξαν πρότυπο πνευματικοῦ ἡγέτη.