Οἱ δαίμονες καί τά ἔργα τους

Οἱ δαίμονες καί τά ἔργα τους

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Κατηγορία: Ἀνθολόγια
Αριθμός σελίδων: 512
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 5η-2011
Σχήμα: 14x21
ISBN: 978-960-99626-5-0
Τιμή: 17,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Τό βιβλίο, τοῦ ὁποίου τό περιεχόμενο ἔχει ἀντληθεῖ ἀπό τή γνώση καί τήν ἐμπειρία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐνημερώνει τόν ἀναγνώστη γιά τόν Διάβολο καί τούς Δαίμονες –τή δημιουργία καί τήν πτώση τους, τίς ἰδιότητες, τόν ἀριθμό καί τά ὀνόματά τους, τό ἔργο καί τά τεχνάσματά τους– καθώς καί γιά τούς τρόπους ἀντιμετωπίσεώς τους. Στό πρῶτο μέρος παρουσιάζεται συνοπτικά ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά πονηρά πνεύματα καί στό δεύτερο παρατίθεται μιά συλλογή διηγήσεων ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς Βίους τῶν Ἁγίων καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά κείμενα, πού ἀποκαλύπτουν μέ ἐνάργεια τήν ποικιλότροπη δράση τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 7
Α΄. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
    Δημιουργία καί πτώση… 13
    Νοῦς καί γνώση… 17
    Πρόγνωση… 20
    Σῶμα-σχῆμα… 22
    Ἀριθμός – τάξεις… 24
    Ὀνόματα… 27
    Ποῦ κατοικοῦν… 29
    Δύναμη-ἐπήρεια… 33
    Ἔργο… 38
    Τελώνια… 40
    Ποιούς πολεμοῦν… 42
    Γιατί μᾶς πολεμοῦν… 45
    Πῶς μᾶς πολεμοῦν… 48
    Τεχνάσματα… 54
    Ὄνειρα - ὁράματα… 60
    Αἱρέσεις-πλάνες… 65
    Μαγεία-σατανισμός… 66
    Ἀποκρυφισμός – Παραθρησκεία… 70
    Νέα Ἐποχή… 71
    Νεοειδωλολατρία… 72
    Δαιμονισμός… 74
    Ἀντιμετώπιση… 78
    Τιμωρία-κόλαση… 89
    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ… 92
Β΄. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΗΜΑΤΩΝ
  1. ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
    Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων… 97
    Ὁ πολύαθλος Ἰώβ… 99
    Οἱ πειρασμοί τοῦ Χριστοῦ… 102
    Ἡ ἀνάσταση τοῦ αὐτόχειρα… 103
    Οἱ πειρασμοί τῆς ἁγίας Μαύρας… 105
    Τό δαιμονικό δέντρο… 107
    Ἡ ἁγία Μαρίνα… 109
    Οἱ πειρασμοί τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου… 111
    Τό παράπονο τοῦ διαβόλου… 113
    Ἡ μεταμέλεια τοῦ μοναχοῦ… 114
    Περιστέρι ἤ κουρούνα;… 116
    Ἡ δύναμη τῆς ταπεινώσεως… 117
    Τό δαιμόνιο τῆς γαστριμαργίας… 117
    Ὁ ἀββάς Μάρκελλος… 118
    Τί νικάει τούς δαίμονες… 120
    Οἱ πειρασμοί τοῦ ὁσίου Παχωμίου… 120
    Τό «σιδηρουργεῖο» τοῦ μοναχοῦ… 121
    «Δόξα... Καί νῦν...»… 122
    Τό δέσιμο τῶν τριῶν δαιμόνων… 123
    Ὁ μοναχός Πούπλιος… 123
    Τά φαγητά τοῦ διαβόλου… 124
    Τό τέχνασμα τοῦ ἀββᾶ… 126
    Ὁ θαρραλέος ἀσκητής… 128
    Ἡ μετάνοια τοῦ νέου… 129
    Οἱ καβαλάρηδες… 130
    Ἡ θεϊκή δικαιοσύνη… 131
    Ὁ ἐπίορκος μοναχός… 132
    Ἡ ἀσύλητη προσευχή… 134
    Ὁ δράκοντας τῆς Γκαρέντζα… 135
    Πειρασμοί καί νίκες τοῦ ὁσίου Βενεδίκτου… 137
    Τό σπίτι τοῦ διαβόλου… 139
    Ἐπιθανάτιοι διάλογοι… 140
    Ὁ «μαῦρος» καί οἱ «ἀκέφαλοι»… 142
    Ὁ ἐξυπηρετικός νέος… 143
    Κραυγές ἀπό τό μνῆμα… 144
    Τά τελώνια… 146
    Ὁ «δαιμονοκαταλύτης»… 152
    Ὁ ἀπελευθερωτής… 154
    Ὁ πολύαθλος Ἰωάννης… 155
    Ὁ ὅσιος Θεοδόσιος τοῦ Κιέβου… 158
    Ἀπίστευτα τεχνάσματα… 160
    Ὁ ὅσιος Λεόντιος… 169
    Ἕνας παράξενος μάγειρας… 173
    Ὁ ἄλιωτος νεκρός… 174
    Ὁ γέροντας Ἰωακείμ… 177
    “Ἀρνήθηκε τόν Θεό!”… 178
    Ἡ τιμωρία… 180
    Ὁ θεληματάρης ὑποτακτικός… 183
    Τά πνευματικά χρέη… 184
    Ἡ ἀπόπειρα ἀπαγωγῆς τοῦ δοκίμου… 185
    “Δέν ὑπάρχει Θεός!”… 186
    Ὁ γερο-Ἀλύπιος καί ἡ εὐχή… 189
    Ὁ δαρμός τοῦ ἀνυπάκουου παπᾶ… 192
    Μιά ἀπροσδόκητη ἐξαφάνιση… 193
    Τό στοιχειωμένο κελλί… 193
    Δαιμονικά πηδήματα… 205
    Τό διαβολικό ὄνομα… 207
    Τό πάθημα τοῦ τσουραπᾶ… 208
    Τό καλάθι μέ τό νερό… 211
    “Κράτα τό νοῦ σου στόν ἅδη...”… 213
    Ὁ γερο-Ἰάκωβος Διονυσιάτης… 215
    Μάχες καί νίκες… 216
    Ὁ γερο-Ἱερόθεος Διονυσιάτης… 218
    Ὁ παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης… 221
    Τά γεγονότα τῆς Μπαμπίνης… 223
    Ὁ δόκιμος καί ὁ «ἀγριόγατος»… 225
    Οἱ προσευχές τῶν δικαίων… 225
    Ὁ γέροντας Ἰάκωβος… 226
    Ὁ γέροντας Κλεόπας… 229
    Ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας… 232
    Ὁ νυχτερινός ἐπισκέπτης… 236
    “Νικήσαμε!”… 237
2. ΠΛΑΝΕΣ
    Δαιμονικές παραπλανήσεις… 239
    Ὁ «πιστός» καί οἱ «ἄπιστοι»… 241
    Ὁ ὅσιος Μακάριος καί ὁ Οὐάλης… 243
    Τό σωτήριο ράπισμα… 244
    Ἡ ταπείνωση τοῦ ἀσκητῆ… 246
    Ὁ ὅσιος Πέτρος ὁ Ἀθωνίτης… 247
    Ἡ πτώση καί ἡ ἀνόρθωση ἑνός ὁσίου… 252
    Τά χαρίσματα τοῦ διαβόλου… 257
    Ἡ ψευτολειτουργία… 260
    Ὁ γερο-Παχώμιος, ὁ γερο-Ἀκάκιος καί ὁ παπα-Ζαχαρίας… 265
    Τό παξιμάδι τοῦ σατανᾶ… 270
    «Ὁ γερο-Ἄθωνας»… 273
    Ὁ ἐπίδοξος μάρτυρας… 275
    Ὁ «ἄγγελος» καί ὁ Ρουμάνος διάκονος… 277
    Ὁ ἅγιος Σπυρίδων μέ... κέρατα!… 281
    Ὁ «ἐπίσκοπος»… 284
    Τά παθήματα τοῦ δασκάλου… 286
    Τό καπίστρι τοῦ σατανᾶ… 290
    Τό «πύρινο ἅρμα»… 292
    Ὁ γερο-Ἀββακούμ… 294
3. ΜΑΓΕΙΑ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ
    Οἱ «πληγές» τοῦ Φαραώ καί οἱ Αἰγύπτιοι μάγοι… 296
    Ὁ μάγος Ἐλύμας… 299
    Τό πάθημα τῶν ἐξορκιστῶν… 299
    Ὁ ἅγιος Παγκράτιος καί τά εἴδωλα… 300
    Ὁ ἅγιος Κόνων… 306
    Ὁ μάγος Κύνωπας… 308
    Ὁ μάγος Νοητιανός… 313
    Ἡ χρυσή λεκάνη… 316
    «Γρηγόριος τῷ σατανᾷ...»… 317
    Ὁ μάγος Ἀθανάσιος… 319
    Τό μαγικό λαδικό… 322
    Ὁ κεραυνός τοῦ ἁγίου Βαβύλα… 324
    Τό χάλκινο πέταλο… 325
    Ἔγγραφη ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ… 327
    Ἡ φοράδα… 333
    Ἡ ὑδρωπικία τοῦ Ρωμανοῦ… 334
    Ἡ μοναχή τοῦ Χρυσοβαλάντου… 336
    Ὁ μάγος Βιργίνιος… 340
    Ὁ δαρμός τῆς χήρας… 344
    Τό μαντικό βιβλίο… 345
    Τό κάψιμο τῆς Σολομωνικῆς… 346
    Ὁ «Διονύσιος»… 349
    Μιά δύσκολη μεταστροφή… 350
    Ὁ θησαυροθήρας… 352
    Τό «θαῦμα» τοῦ φακίρη… 354
    Τό κρεμμύδι μέ τίς καρφίτσες… 357
    Διηγήσεις τοῦ παπα-Ἐφραίμ… 361
    “Παναγία μου!”… 362
    Τό σταυρουδάκι… 363
    Οἱ δύο γάιδαροι… 363
    Ὁ δεκαεξάχρονος μάγος… 365
    Τά ρεβύθια τῆς μάγισσας… 368
    Τό νερό τῆς ἀγάπης… 369
    Οἱ μαχαιριές τοῦ ἁγίου Νεκταρίου… 370
    Τά παιχνίδια τοῦ Γιωργάκη… 372
    Πολεμικές τέχνες… 373
    Γονεῖς σκότωσαν τό παιδί τους… 375
    Ἡ βασίλισσα τῆς μαύρης μαγείας… 376
    Ὁ μεγάλος γκουρού… 382
    Ὁ μπαρμπα-Νίκος, ὁ μάγος… 384
    Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεολόγου… 388
    Ὁ δεκατριάχρονος Ἀφρικανός μάγος… 390
    Μαγεία στό ποτοπωλεῖο… 393
    Τό φέρετρο πού γκρέμιζε σπίτια… 397
    Οἱ γκουρού, ὁ νέος καί ὁ γέροντας Παΐσιος… 403
4. ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
    Ὁ δαιμονισμένος τῶν Γεργέσων… 421
    Τό ἄλαλο παιδί… 422
    Ὁ δαιμονισμένος τῆς Καπερναούμ… 424
    Ἕνας ὑπάκουος ἀχθοφόρος… 425
    Ἡ δύναμη τῆς νηστείας… 428
    Ἀββάς Λογγίνος καί ἀββάς Ζήνων… 429
    Ὁ ἅγιος Παρθένιος… 429
    Ὁ ὅσιος Παῦλος καί τό δαιμόνιο… 431
    Τά «καλά» τῆς συκοφαντίας… 432
    Ἕνα ποτήρι κρασί… 433
    Ἡ ἐντολή τοῦ Ἰησοῦ… 434
    Τί φοβοῦνται καί τί ἀγαποῦν οἱ δαίμονες… 435
    Ἡ ταπείνωση τοῦ κλέφτη… 436
    Σιναΐτες θεραπευτές… 437
    “Ἐγώ εἶμαι τό πνεῦμα τῆς πορνείας!”… 438
    Ὁ ὅσιος Πέτρος ὁ ἡσυχαστής… 440
    Ὁ μοιχός πού δαιμονίστηκε… 442
    Ὁ δαίμονας καί τό μαρούλι… 443
    Ἡ λεγεώνα… 444
    Τό τίμιο Ξύλο… 445
    Ὁ ὅσιος Πέτρος τῆς Ἀτρώας… 446
    Οἱ τριάντα μοναχοί… 448
    Ὁ ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ… 451
    Ἡ χωρική Θεοδοσία… 454
    Ὁ Σπύρος τῆς Αἴγινας… 455
    Ὁ ἀνηψιός τοῦ στρατηγοῦ… 457
    Ἡ νεόνυμφη Τουρκάλα… 460
    Ὁ δόκιμος Ἰωάννης… 461
    Ὁ μισθός τῆς παρακοῆς… 463
    Ἡ ἀρρώστια τοῦ Ἀγγελῆ… 465
    Οἱ παράδοξοι πετροβολισμοί… 468
    Σάν ἀλεπού… 471
    Ὁ «καψάλης»… 473
    Τά ἑκατό δολλάρια… 477
    Ἡ δαιμονισμένη τοῦ Αἰγάλεω… 478
    “Εἶμαι ὁ πατέρας σου!”… 480
    Ὁ νέος καί τό μέντιουμ… 481
    “Μή λές αὐτό τό ὄνομα!”… 484
    “Ἔχω δαιμόνια ἐγώ!”… 486
    Τό κομποσκοίνι τοῦ μοναχοῦ… 488
    Τό δαιμόνιο, ὁ ἄγγελος καί ἡ Παναγία… 488
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ… 494