Στ' ἀχνάρια τοῦ Χριστοῦ

Συγγραφέας: Διονύσιος ὁ Σιατιστέας
Κατηγορία: Διάφορα
Αριθμός σελίδων: 166
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 1η-2022
Σχήμα: 14x20,5
ISBN: 978-960-9626-78-1
Τιμή: 5,50 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Εἴκοσι ὀκτώ ψυχωφελή κείμενα, πού ἔχουν συντεθεῖ ἀπό διασκευασμένα ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν τοῦ Ἁγιορείτη ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ Σιατιστέα (περ. 1730-1794), ἐλλόγιμου πνευματικοῦ πατέρα τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας. Οἱ ὁμιλίες τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου περιέχουν, ὅπως ἐπαινετικά ἐπισημαίνει ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, «θεῖα νοήματα, σύμφωνα ταῖς ἱεραῖς Γραφαῖς καὶ τοῖς διαφόροις Πατράσι, λόγια ὅσον ἁπλοϊκὰ ἄλλο τόσον πολυδύναμα καὶ δραστικά, διὰ τῶν ὁποίων στηλιτεύονται τὰ πάθη, ἐλέγχονται αἱ κακίαι, ἐπαινοῦνται αἱ ἀρεταί, στολίζονται τὰ ἤθη καὶ ἡ πρὸς οὐρανὸν ἄνοδος κατορθοῦται».


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικά … 7
Πορεία πρός τή θέωση … 13
«Ντυθήκατε τόν Χριστό»! … 18
Ἀσθένεια καί θεραπεία τῆς ψυχῆς … 25
Σήκωσε τόν σταυρό σου! … 31
Σάρκα καί πνεῦμα … 37
Πῶς θά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ … 42
Ἡ ἄκαρπη συκιά … 46
«Ὅποιος διψᾶ, νά ἔρχεται σ’ ἐμένα καί νά πίνει» … 50
Ἑτοιμασία γιά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως … 54
Μετάνοια καί Ἐξομολόγηση … 62
Συγκάτοικοι τοῦ Θεοῦ … 69
Ἡ κυρίευση τῆς καρδιᾶς ἀπό τούς δαίμονες … 74
Ἡ σωτηρία ἀπό τή θάλασσα τῶν ἁμαρτιῶν … 79
Πειρασμοί καί θεία παράκληση … 82
Τά ὅπλα μας … 89
Τά σωτήρια δάκρυα … 96
Ἡ προσευχή … 101
Ὑπομονή στούς πειρασμούς … 107
Ὁ θεῖος φόβος … 113
Ταπείνωση καί ὑπακοή … 118
Ἡ μελέτη τῶν θείων Γραφῶν … 125
Σπίτι στόν βράχο καί σπίτι στήν ἄμμο … 129
Ἡ ἀξιοποίηση τῶν χαρισμάτων μας … 134
Ἡ ἀγάπη … 138
Ἡ κατάκριση … 143
Τά ὀκτώ δαιμονικά πνεύματα … 148
Πτώση καί ἀνόρθωση … 152
Πρόνοια καί ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ … 159