ένα μόνο χρειάζεται

Ἕνα μόνο χρειάζεται

Συγγραφέας: Ὅσιος Ἰωάννης τοῦ Βάλαμο
Κατηγορία: Νέες Κυκλοφορίες
Αριθμός σελίδων: 240
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 1η-2022
Σχήμα: 14x21
ISBN: 978-960-9626-81-1
Τιμή: 7,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Ἀπάνθισμα ἀπό τίς ἐπιστολές τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Βάλαμο (1873-1958), ἑνός κατά Θεόν σοφοῦ Ρώσου ἱερομονάχου, ὁ ὁποῖος τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του (1940-1958) ἔζησε στή Μονή τοῦ Βάλαμο τῆς Φινλανδίας. Οἱ ἐπιστολές του ἔχουν γνωρίσει ἐπανειλημμένες ἐκδόσεις στά ρωσικά, φινλανδικά, ἀγγλικά κ.ἄ.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης γράφει στά πνευματικά του παιδιά ἁπλά καί ἀνεπιτήδευτα. Δίνει πρακτικές συμβουλές γιά ὅλα τά προβλήματα, ὄχι μόνο τά πνευματικά ἀλλά καί τά βιοτικά. Οἱ παραινέσεις του βασίζονται στήν Ἁγία Γραφή καί τά ἔργα τῶν θεοφόρων πατέρων, κυρίως τῶν φιλοκαλικῶν, ἀλλά καί τῶν ὁσίων Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Βαρσανουφίου τοῦ Μεγάλου, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καί ἄλλων. Προβάλλει ὡς πρωταρχική μέριμνα κάθε χριστιανοῦ τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς του ἀπό τά πάθη καί τήν ἕνωσή του μέ τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί ὑπενθυμίζει συχνά στούς παραλῆπτες τῶν ἐπιστολῶν του τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ «ἑνός ἐστι χρεία» (Λουκ. 10:42).