ΕξωφΝικων

Κοιτάζοντας στήν καρδιά

Συγγραφέας: Γέρων Νίκων (Βορομπιώφ)
Κατηγορία: Νέες Κυκλοφορίες
Αριθμός σελίδων: 224
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 1η-2024
Σχήμα: 14x21
ISBN: 978-960-9626-87-3
Τιμή: 8,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Ἀπάνθισμα ἀπό τίς ἐπιστολές τοῦ Ρώσου μεγάλου καί διακριτικοῦ Γέροντος Νίκωνος (1894-1963) σέ πνευματικά του παιδιά. Οἱ ἐπιστολές αὐτές δείχνουν ἕναν πνευματικό πατέρα ἱκανό νά ἐμπνέει μετάνοια καί διόρθωση, καθώς οἱ νουθεσίες του ἀποτελοῦν ὄχι μόνο ἀπόσταγμα τῆς θείας σοφίας τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν ἁγίων πατέρων, ἀλλά καί καταστάλαγμα τῆς πνευματικῆς του πείρας, πείρας ἀποκτημένης ἀπό πολύχρονο ἐσωτερικό ἀγώνα.
Ὁ Γέροντας, προβάλλοντας πάντοτε τήν ταπείνωση ὡς σταθερή βάση τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ὡς κύρια προϋπόθεση τῆς πνευματικῆς προκοπῆς καί ὡς θεοχάρακτη ὁδό σωτηρίας, στοιχίζει δίπλα της τήν ἐλπίδα στόν Σωτήρα Κύριο, τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον, τήν ἀγόγγυστη ὑπομονή στίς θλίψεις, τήν πρόθυμη τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν, τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί τή διαρκή μετάνοια. Παραπέμπει, μάλιστα, συχνά στά εὐαγγελικά παραδείγματα τοῦ τελώνη, τοῦ λεπροῦ καί τοῦ ἄσωτου υἱοῦ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ…5
1. Ὅ,τι μᾶς συμβαίνει, λυπηρό ἤ εὐχάριστο, παραχωρεῖται γιά τό καλό μας.…13
2. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, πρόθυμα ὑποφέρει γιά χάρη Του.…14
3. «Πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά ζητᾶτε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ».…19
4. Ὑπομονή στίς θλίψεις. Ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί ἀγάπη πρός τόν Θεό.…21
5. Ὑπερηφάνεια καί ταπείνωση. Μετάνοια καί Ἐξομολόγηση.…24
6. Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ.…30
7. Ἡ καλλιέργεια τῆς καρδιᾶς. Ἡ αὐτοδικαίωση. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου.…33
8. Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας.…35
9. Ἡ ψυχική κατάσταση καί ἡ προσευχή τοῦ τελώνη.…38
10. «Βγάλε πρῶτα ἀπό τό μάτι σου τό δοκάρι…».…40
11. Ἡ ὠφέλεια ἀπό τίς θλίψεις.…43
12. Ἀρρώστια καί δοξολόγηση τοῦ Θεοῦ.…46
13. «Δῶσε αἷμα καί λάβε Πνεῦμα».…48
14. Ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ. Τό αἴσθημα τῆς μοναξιᾶς.…52
15. Ἡ αὐτοκτονία.…57
16. Ὅλοι εἴμαστε πεσμένοι.…60
17. «Ἐκεῖνος πού ἐνεργεῖ μέσα σας εἶναι ἰσχυρότερος ἀπ’ αὐτόν
πού κυριαρχεῖ μέσα στόν κόσμο».…62
18. Ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.…65
19. Οἱ πειρασμοί στόν πνευματικό ἀγώνα. Ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.…69
20. Ἡ σωστή προσευχή. Τά δύο στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς.…71
21. Ἡ ἐλεύθερη θέληση τοῦ ἀνθρώπου, τό καλό καί τό κακό.…73
22. Μέ τήν πίστη καί τήν προσευχή οἱ δοκιμασίες γίνονται πολύ ὠφέλιμες.…76
23. Τά προβλήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως.…79
24. Ἡ πτώση τῶν ἀγγέλων καί τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου.…82
25. Τό πάθος τῆς μέθης (Α´).…89
26. Ἡ ἀγάπη καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά κάθε ἄνθρωπο.…92
27. Φιλοσοφία καί πίστη.…95
28. «Θεοί εἶστε ὅλοι καί παιδιά τοῦ ὕψιστου Θεοῦ».…98
29. «Νά προσεύχεστε ἀδιάλειπτα».…101
30. Ἡ προκοπή στήν πνευματική ζωή μετριέται
μέ τό βάθος τῆς ταπεινώσεως.…104
31. Οἱ ἅγιοι τῆς Δύσεως καί οἱ ἅγιοι τῆς ᾽Ανατολῆς.…108
32. Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος.…110
33. Ἡ ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν καί ἡ συντριβή τῆς καρδιᾶς.
Ἡ ἐπίδραση τῆς θείας χάριτος στή θέληση τοῦ ἀνθρώπου.…116
34. Γιατί μᾶς ἔχει δοθεῖ ἡ ζωή. Τό πνεῦμα τοῦ κόσμου.…119
35. «Ὅλοι θά σᾶς μισοῦν ἐξαιτίας μου».…121
36. Ἀποφυγή τῆς ἀπελπισίας. Προσευχή καί μετάνοια.…124
37. Προσευχή καί προσοχή. Σώζονται μόνο ὅσοι μετανοοῦν.…126
38. Δέν ὑπάρχει καμιά ἁμαρτία πού νά μήν μπορεῖ νά συγχωρηθεῖ.…129
39. Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Πῶς γίνεται καί πῶς παραμένει
ὁ ἄνθρωπος μέλος τῆς Ἐκκλησίας.…131
40. Ἡ προϋπόθεση τῆς εὐτυχίας καί τῆς σωτηρίας.…134
41. Ἄν ἐμεῖς κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιά τή σωτηρία μας,
θά κάνει καί ὁ Κύριος ὅ,τι εἶναι ἀναγκαῖο. Οἱ ἀμφιβολίες.…137
42. «Ὅποιος κάνει ὑπομονή ὥς τό τέλος, αὐτός θά σωθεῖ».…138
43. Μετάνοια χωρίς δικαιολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν.…141
44. Γιά νά σωθοῦμε πρέπει ν’ ἀποβάλουμε τά δαιμονικά
χαρακτηριστικά καί νά οἰκειωθοῦμε τά ἀγγελικά.…144
45. Ὁ περισπασμός στήν προσευχή καί ὁ θυμός.…145
46. Τά ὅπλα μας ἐναντίον τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας.
Εἰλικρινής Ἐξομολόγηση.…147
47. Τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ: Νά δοῦμε τίς ἁμαρτίες μας
καί νά κλάψουμε γι’ αὐτές.…150
48. Πρέπει νά ἐπιδιώκουμε καρδιακή συντριβή
καί ὄχι πνευματική παρηγοριά.…152
49. Τό δηλητήριο τῆς κενοδοξίας.…154
50. Χαρά γιά τόν ἐπικείμενο θάνατο.…158
51. Θλίψεις καί πνευματική χαρά. Πνευματικός ἀγώνας.
Ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί ἀγάπη πρός τόν Θεό.…160
52. Οἱ συμφορές εἶναι ἐκδηλώσεις τοῦ ἐλέους καί τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου.…164
53. Πρέπει νά εἴμαστε συνετοί σάν τόν μετανοημένο ληστή.…167
54. Ἀγώνας γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἐπαναλήψεως ἐξομολογημένων ἁμαρτιῶν.…169
55. Μόνο ἡ ταπείνωση φέρνει τόν ἄνθρωπο κοντά στόν Θεό.…170
56. Τό πάθος τῆς μέθης (Β´).…173
57. «Ὅποιον ἀγαπᾶ ὁ Κύριος, τόν διαπαιδαγωγεῖ».…178
58. Ἡ πρόοδος στήν πνευματική ζωή ἀπαιτεῖ χρόνο.…180
59. Φροντίδα γιά τή σωτηρία χωρίς ἀναβολή.…182
60. «Μέ τήν ὑπομονή σας θά σώσετε τίς ψυχές σας».…185
61. Ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.…187
62. «Ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεστε».…190
63. Κανένας δέν μπορεῖ νά σωθεῖ μόνος του. Ὅλους μᾶς σώζει ὁ Χριστός.…194
64. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἡ μοναδική ἐλπίδα μας.…197
65. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου.…200
66. Ἡ σωτηρία μας ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.…203
67. Ἄμεση ἀπόκρουση τῶν κακῶν λογισμῶν.…205
68. Μετά τή λύπη ἔρχεται ἡ χαρά. Πάνω ἀπ’ ὅλα πρέπει νά ἐπιζητοῦμε
τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀντίσταση στόν πονηρό μέ πίστη, ὑπομονή,
ὑπακοή, προσευχή, νήψη, αὐτομεμψία, μετάνοια καί ταπείνωση.…207
69. Οἱ θλίψεις εἶναι σημάδι τῆς εὔνοιας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.…212
70. Ἀπομάκρυνση ἀπό τήν κοσμική ματαιότητα.…218