Μαθήματα ζωῆς ἀπό τόν ἀββά Δωρόθεο

Συγγραφέας: Ἀββάς Δωρόθεος
Κατηγορία: Νέες Κυκλοφορίες
Αριθμός σελίδων: 136
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 1η-2023
Σχήμα: 14x20,5
ISBN: 978-960-9626-83-5
Τιμή: 5,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Μιά ἐπιλογή σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση τῶν Διδασκαλιῶν τοῦ ἀββᾶ Δωροθέου, ἑνός ἀπό τούς μεγάλους πνευματικούς διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας, πρός τούς μαθητές του. Οἱ Διδασκαλίες αὐτές, οἱ ὁποῖες καταγράφηκαν καί μερικῶς διασώθηκαν, ἀποτελοῦν θεμελιῶδες ἔργο τῆς ὀρθόδοξης μοναστικῆς γραμματείας. Τά θέματα καί ἡ πραγμάτευσή τους ἀποκαλύπτουν βαθύ καί ἔμπειρο γνώστη τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἐντυπωσιάζει μέ τήν ἁπλότητα, τή χάρη, τή ζωντάνια καί τήν πειστικότητα τῶν λόγων του. Μέ ἀνεπιτήδευτο ὕφος ἀλλά καί μέ θεολογική γνώση διδάσκει τήν ταπεινοφροσύνη, τήν ὑπακοή στή συνείδηση, τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, τή νέκρωση τοῦ θελήματος, τήν ἀποφυγή τῆς καταλαλιᾶς, τήν αὐτομεμψία, τήν ἀμνησικακία, τή φιλαλήθεια, τήν ὑπομονή στούς πειρασμούς, τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη, τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν. Οἱ Διδασκαλίες αὐτές ἀποτελοῦν στό σύνολό τους αὐθεντικά μαθήματα χριστιανικῆς ζωῆς, ὠφέλιμα ὄχι μόνο γιά τούς μοναχούς ἀλλά καί γιά κάθε πιστό πού βαδίζει στόν δρόμο τῆς σωτηρίας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος

5

Πῶς θά βροῦμε ψυχική ἀνάπαυση

9

Ἡ ταπεινοφροσύνη

20

Ἡ ὑπακοή στή συνείδηση

29

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί πῶς θά τόν ἀποκτήσουμε

34

Ἡ πνευματική καθοδήγηση

40

Πῶς νά ὑπομένουμε τούς πειρασμούς

47

Ἡ ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς μας

54

Πῶς θ’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά πάθη

62

Γιατί δέν πρέπει νά κατακρίνουμε τόν πλησίον

70

Γιατί πρέπει πάντοτε νά κατηγοροῦμε τόν ἑαυτό μας

81

Ἡ μνησικακία

92

Τό ψέμα καί οἱ μορφές του

97

Πῶς οἰκοδομεῖται ἡ ἐνάρετη ψυχή

103

Ἡ νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

118

«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα!»

122

Διάφορες σύντομες ρήσεις

129