Ἡ ἄσκηση στή ζωή μας

Ἡ ἄσκηση στή ζωή μας

Συγγραφέας: Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
Κατηγορία: Β) Διασκευές
Αριθμός σελίδων: 112
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 22η Ἀναθεωρημένη -2022
Σχήμα: 14x21
ISBN: 978-960-9626-79-8
Τιμή: 4,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

 

Εἴκοσι κείμενα γιά τήν ὀρθόδοξη πνευματική ζωή, ἐκλεκτά ἄνθη ἀπό τόν μυστικό κῆπο τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου. Ἄπλαστος ἀλλά ζωντανός ὁ λόγος τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ, ἀναφέρεται μέ συντομία καί ἀκρίβεια στίς ἀλλοιώσεις τοῦ ἀγωνιζόμενου πιστοῦ κατά τήν πορεία του πρός τή θέωση. Δέν εἶναι ὑποταγμένος σ’ ἕνα ἐξωτερικό σχέδιο νοητικά προκατασκευασμένο, ἀλλά κινεῖται ἐλεύθερα καί μέ φυσικότητα στόν ὑπερφυσικό χῶρο. Ἔτσι οἱ ἀρετές καί οἱ ψυχικές καταστάσεις ἀναδιπλώνονται ἀνακατεμένες καί σκόρπιες, συνάμα ὅμως εἶναι ἐναρμονισμένες καί ἰσορροπημένες στό σύνολό τους. Θίγονται βασικά ζητήματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὅπως ὁ πόλεμος τοῦ διαβόλου, οἱ πειρασμοί, ἡ νηστεία, ἡ ὑπομονή, ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς, ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, τά μέσα τῆς σωτηρίας κ.ἄ.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 5

Ὁ πόλεμος τοῦ διαβόλου… 9
Ἡ ἀγρυπνία…13
Πνευματικές συμβουλές… 17
Οἱ πειρασμοί… 25
Ἡ σάρκα, ἐχθρός τῆς ψυχῆς… 31
Ὁ καρπός τῆς νηστείας… 35
Τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μας… 41
Ἡ ὑπομονή… 51
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ… 55
Πῶς ὠφελεῖται ὁ ἄνθρωπος… 65
Ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς μας… 70
Πῶς θά φυλάξουμε καθαρή τήν καρδιά μας… 73
Πῶς σώζεται ὁ ἄνθρωπος… 76
Πῶς μᾶς ὠφελοῦν οἱ ἅγιοι… 82
Ἡ ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας… 85
Τά μέσα τῆς σωτηρίας… 89
Ἡ ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς… 93
Ἡ κατάκριση… 98
Ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς… 103
Οἱ ἐντολές τοῦ Κυρίου… 106