Ἀββάς Ἀμμωνάς (Διηγήσεις-Ἐπιστολές-Διδασκαλίες)

Ἀββάς Ἀμμωνάς (Διηγήσεις-Ἐπιστολές-Διδασκαλίες)

Συγγραφέας: Ἀββάς Ἀμμωνάς
Κατηγορία: Α) Κείμενα-Μεταφράσεις
Αριθμός σελίδων: 144
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 6η (ἀναθεωρημένη)-2015
Σχήμα: 14x21
ISBN: 978-960-9626-36-1
Τιμή: 4,50 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Διηγήσεις, διδασκαλίες καί ἐπιστολές (γιά τήν ἡσυχία, τή θεία χάρη, τή διάκριση, τούς πειρασμούς, τό θεῖο θέλημα, τήν ἀνθρωπαρέσκεια, τό Ἅγιο Πνεῦμα) ἑνός μεγάλου ὁσίου τοῦ 4ου αἰώνα, πού εἶχε ἐλλαμφθεῖ ἀπό τό «φῶς τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν», ὅπως ὁ ἴδιος τό χαρακτηρίζει. Μιά ἀξιόλογη προσφορά τῆς ἀσκητικῆς πείρας σέ κάθε ψυχή πού θέλει ν’ ἀγωνιστεῖ μέ συνέπεια στόν ἀθλητικό στίβο τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή…5
Ι. Διηγήσεις γιά τόν ἀββά Ἀμμωνᾶ…11
ΙΙ. Ἐπιστολές τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ…27
Ἐπιστολή α΄ γιά τήν ἡσυχία…27
Ἐπιστολή β΄ γιά τήν ψυχική καλλιέργεια μέ τή βοήθεια τῆς θείας χάριτος…31
Ἐπιστολή γ΄ γιά τό διακριτικό χάρισμα καί τήν ἀποφυγή τῶν ἀμελῶν…37
Ἐπιστολή δ΄ γιά τούς πειρασμούς…43
Ἐπιστολή ε΄ γιά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ…53
Ἐπιστολή στ΄ γιά τήν ἀνθρωπαρέσκεια καί τήν κενοδοξία…61
Ἐπιστολή ζ΄ [γιά τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος]…65
ΙΙΙ. Ἀπό τά διδάγματα τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ…71
IV. Κεφάλαια παραινετικά τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ…79
V. Λόγοι τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ…103
Λόγος α΄ γι᾿ αὐτούς πού θέλουν νά ζήσουν ἡσυχαστικά…103
Λόγος β΄ γιά τή χαρά τῆς ψυχῆς ἐκείνου πού ἄρχισε νά ὑπηρετεῖ τόν Θεό…109
VI. Ἀποσπάσματα λόγων τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ…131