Ἀσκητικές ἐμπειρίες Γ΄(δεμένο)

3. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Γ΄(δεμένο)

Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ
Κατηγορία: Γ) Ἔργα Ἁγίου Ἰγνατίου
Αριθμός σελίδων: 320
Βιβλιοδεσία: σκληρή
Έκδοση: 2η-2020
Σχήμα: 14x21
ISBN: 978-960-9626-72-9
Τιμή: 17,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Ὁ τρίτος τόμος τῶν Ἔργων τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, πού περιέχει δεκαπέντε κείμενα γιά τήν πνευματική ζωή, τά ὁποῖα ἀναφέρονται σέ διάφορα θέματα (τήν προσευχή, τά κρίματα τοῦ Θεοῦ καί, γενικότερα, τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό) καί στά ὁποῖα συνυπάρχουν ἡ εὐαγγελική ἁπλότητα καί ἡ θεολογική βαθύτητα, ἡ πνευματική ἐλευθερία καί ἡ πατερική ἀκρίβεια.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ὁ μακάριος ἄνθρωπος… 7

Ὁ Ἰωσήφ… 22

Γράμμα πρός τούς ἀδελφούς τῆς Ἐρήμου τοῦ Ἁγίου

            Σεργίου ἀπό τή Μονή Ἁγίου Νικολάου Μπαμπάγιεφ… 77

Λόγος γιά τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί γιά τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό… 83

Τά κρίματα τοῦ Θεοῦ… 126

Συνομιλία ψυχῆς καί νοῦ… 172

Νά βλέπω τήν ἁμαρτία μου!… 186

Ἡ εἰκόνα καί ἡ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο… 200

Σκέψεις βασισμένες στήν πρώτη ἐπιστολή τοῦ

            ἀποστόλου Παύλου πρός τόν Τιμόθεο… 212

Ἡ οὐσιαστική ἐργασία τοῦ μοναχοῦ… 231

Τό πνεῦμα τῆς προσευχῆς τοῦ ἀρχαρίου (σαράντα κεφάλαια)           

            Εἰσαγωγή… 251

            Τά σαράντα κεφάλαια… 251

            Ἐπίλογος… 264

Λόγος γιά τόν κανόνα τοῦ κελιοῦ… 266

Λόγος γιά τήν προσευχή στήν ἐκκλησία… 277

Λόγος γιά τήν προφορική προσευχή καί τήν ψαλμωδία… 286

Λόγος γιά τή μελέτη ἤ μνήμη τοῦ Θεοῦ… 294