Ἀσκητικές Ὁμιλίες Α΄

7. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Α΄

Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ
Κατηγορία: Γ) Ἔργα Ἁγίου Ἰγνατίου
Αριθμός σελίδων: 360
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 1η-2015
Σχήμα: 14x20,5
ISBN: 978-960-9626-45-3
Τιμή: 13,00 €
Τιμή / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Περιγραφή

(Ἀπόσπασμα ἀπό τή Διδαχή στά λόγια: «Ἡ κακή φήμη τῶν Σοδόμων…»)

Μία ἀπό τίς μεταπτωτικές ψυχικές μας ἀσθένειες εἶναι ἡ τάση νά μή βλέπουμε ἤ νά ἀποκρύβουμε τά δικά μας ἐλαττώματα καί, ἀπεναντίας, νά βλέπουμε, νά ξεσκεπάζουμε καί νά καταδικάζουμε τά ἐλαττώματα τοῦ πλησίον. Καί ἄν δέν μποροῦμε ν᾿ἀποκαλύψουμε τά ἐλαττώματα τῶν ἄλλων ἤἄν δέν ὑπάρχουν σ᾿ αὐτούς τά ἐλαττώματα πού θά θέλαμε νά δοῦμε, τότε καταφεύγουμε σέ μυθοπλασίες, στολίζοντας καί ἐνισχύοντάς τες μέ λέξεις αἰχμηρές καί ἐντυπωσιακές. Ἕνα δικό μας ἐλάττωμα μᾶς φαίνεται μηδαμινό, ἀθῶο. Ἕνα ἐλάττωμα τοῦ πλησίον τό μεγαλοποιοῦμε, τό παρουσιάζουμε ὡς ἀξιόμεμπτο. Αὐτή ἡ ψυχική ἀσθένεια σέ ὁρισμένους ἀνθρώπους, πού δέν προσέχουν τόν ἑαυτό τους, ἐντείνεται ὑπερβολικά. Ἀλλά κι ἀπό κείνους πού ἀγωνίζονται γιά τή σωτηρία τους δέν λείπει. Γιά νά τῆς ξεφύγουμε, πρέπει νά βρισκόμαστε σέ συνεχή πνευματική ἐγρήγορση.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λόγος πού ἐκφωνήθηκε στίς 5 Ἰανουαρίου 1858 στόν Καθεδρικό

Ναό τῆς Σταυρουπόλεως κατά τήν ἐνθρόνιση τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου

ὡς ἐπισκόπου Καυκάσου καί Μαύρης Θάλασσας…7

Διδαχή στά Θεοφάνεια…9

Α΄ Διδαχή τήν Κυριακή μετά τά Θεοφάνεια γιά τή μετάνοια…13

Β΄ Διδαχή τήν Κυριακή μετά τά Θεοφάνεια γιά τή μετάνοια…18

Α΄ Διδαχή τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου

γιά τόν χαρακτήρα τοῦ τελώνη καί τόν χαρακτήρα τοῦ Φαρισαίου…33

Β΄ Διδαχή τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου

γιά τήν προσευχή καί τή μετάνοια…47

Διδαχή τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ γιά τή μετάνοια…57

Διδαχή τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω γιά τή δεύτερη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ…64

Διδαχή τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς γιά τήν προϋπόθεση

τῆς ὀρθῆς εἰσόδου στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή…73

Ὁμιλία τή Δευτέρα τῆς Α΄ Ἑβδομάδας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

σχετικά μέ τήν προετοιμασία γιά τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως…75

Διδαχή τήν Τετάρτη τῆς Α΄ Ἑβδομάδας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

γιά τήν ὑποκρισία…112

Διδαχή τήν Παρασκευή τῆς Α΄ Ἑβδομάδας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

γιά τό σῶμα ὡς ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…120

Λόγος τό Σάββατο τῆς Α΄ Ἑβδομάδας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,

μετά τή Μετάληψη τῶν ἁγίων Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ…128

Λόγος τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν γιά τήν Ὀρθοδοξία…130

Λόγος τή Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν γιά τή σημασία τῆς νηστείας…144

Λόγος τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν γιά τήν ἄρση τοῦ σταυροῦ…151

Λόγος τήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

γιά τήν ἐπενέργεια τῆς νηστείας στά πονηρά πνεύματα…161

Λόγος τήν Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν γιά τή συνένωση τῆς νηστείας

μέ τήν εὐσπλαχνία καί τήν προσευχή…171

Λόγος Α΄ τήν Κυριακή τῶν Βαΐων…183

Λόγος Β΄ τήν Κυριακή τῶν Βαΐων…189

Λόγος τή Μεγάλη Πέμπτη γιά τά θεῖα Μυστήρια τοῦ Χριστοῦ…193

Λόγος τή Μεγάλη Παρασκευή…223

Διδαχή τήν Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα γιά τόν Χριστιανισμό…231

Διδαχή τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων Γυναικῶν

γιά τή νέκρωση τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος…246

Διδαχή τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου γιά τίς τιμωρίες τοῦ Θεοῦ…258

Διδαχή τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

γιά τήν πνευματική καί ἀληθινή λατρεία τοῦ Θεοῦ…272

Διδαχή τήν Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ γιά τήν ἔπαρση καί τήν ταπεινοφροσύνη…280

Διδαχή τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων

γιά τό σημάδι τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ…288

Διδαχή τό Σάββατο τῆς Ε΄ Ἑβδομάδας τοῦ Ματθαίου

γιά τήν προϋπόθεση τῆς οἰκειώσεως τοῦ Χριστοῦ…298

Διδαχή τήν Θ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου

γιά τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο πού θλίβεται…303

Διδαχή τήν Τρίτη τῆς ΙΑ΄ Ἑβδομάδας τοῦ Ματθαίου γιά «τίς σπουδαιότερες

ἐντολές τοῦ νόμου, τή δικαιοσύνη, τήν εὐσπλαχνία καί τήν πίστη»…313

Διδαχή στά λόγια: «Ἡ κακή φήμη τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομόρρων διαδόθηκε

πολύ, φτάνοντας ὥς ἐμένα, καί οἱ ἁμαρτίες τους εἶναι πάρα πολύ

μεγάλες. Θά κατέβω, λοιπόν, νά διαπιστώσω, ἄν πράγματι διαπράττονται

ἐκεῖ αὐτά πού φημολογοῦνται καί πού ἔφτασαν ὥς ἐμένα»…324

Διδαχή τή ΙΒ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου γιά τή σωτηρία…342

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ…348