Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό B΄

11. Ἐπιστολές - ἀπάνθισμα (δεμένο)

Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ
Κατηγορία: Γ) Ἔργα Ἁγίου Ἰγνατίου
Αριθμός σελίδων: 360
Βιβλιοδεσία: σκληρή
Έκδοση: 1η-2024
Σχήμα: 14Χ20,5
ISBN: 978-960-9626-86-6
Τιμή: 17,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

(Ἀπόσπασμα ἀπό ἐπιστολή γιά … τήν ἀλλοίωση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ)
Ἡ ἐπιφανειακή καί θεωρητική γνώση τῆς πίστεως παραμένει σκοτεινή καί συγκεχυμένη γιά τόν ἄνθρωπο πού δέν τήν κατανοεῖ οὐσιαστικά μέσω τῆς πράξεως διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σέ τέτοια κατάσταση σκοτισμοῦ καί συγχύσεως βλέπουμε σήμερα πολλούς πού θεωροῦνται χριστιανοί καί μάλιστα διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπ’ αὐτούς ἄλλος ἀμφισβητεῖ τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στό Εὐαγγέλιο, ἄλλος ἀποδέχεται ἕνα τμῆμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου, ἀπορρίπτοντας τήν ὑπόλοιπη, ἄλλος δέν πιστεύει στήν ὕπαρξη τῶν δαιμόνων καί ἄλλος, ἀδυνατώντας νά ξεχωρίσει τά ἔργα τῆς πίστεως ἀπό τά ἔργα τῆς πεσμένης ἀνθρωπίνης φύσεως, νομίζει πώς ὅλοι θά σωθοῦν γιά τίς καλές τους πράξεις… Ἔτσι, ἀπό ἀνθρώπινα χείλη πολύ σπάνια θ’ ἀκούσεις ἀληθινό λόγο Θεοῦ καί πολύ συχνά παραποιημένο λόγο Θεοῦ. Νά ποιά εἶναι ἡ πιό βαριά ἀπ’ ὅλες τίς συμφορές πού βρῆκαν τούς χριστιανούς στό πέρασμα τῶν αἰώνων: ἡ ἀλλοίωση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α´ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΥΣ…7
1. Γιά τήν πνευματική καί τή σωματική ἄσκηση
(στόν μητροπολίτη Πετρουπόλεως Ἰσίδωρο)…⁠7
2. Γιά τήν κατάσταση τῆς κοινωνίας καί τοῦ κλήρου τῆς
ἐποχῆς του (στόν ἐπίσκοπο Δημητρώφ Λεωνίδα)…⁠9
3. Γιά τήν πολεμική ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ
(στόν ἐπίσκοπο Δημητρώφ Λεωνίδα)…⁠10
4. Γιά τόν μοναχισμό, τήν πνευματική ἄσκηση
καί τή μόρφωση τῶν νέων στίς ἱερατικές σχολές
(στόν ἐπίσκοπο Δημητρώφ Λεωνίδα)…⁠11
5. Παρηγόρηση γιά μία δοκιμασία (στόν ἡγούμενο
Ἱλαρίωνα τῆς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου τῆς Οὔγκρ)…⁠13
6. Γιά τήν τιμωρία τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου
καί γιά τήν ταπείνωση μέ τήν ὁποία
τή σήκωσε (στόν ἡγούμενο Βαρθολομαῖο)…⁠16
7. Γιά τή γενναιόψυχη ὑπομονή στίς θλίψεις
(στόν ἡγούμενο Βαρθολομαῖο μέ ἀφορμή
τήν παύση του ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο)…⁠17
8. Γιά τήν εὐσπλαχνία (σέ κάποιον ἡγούμενο)…⁠18
9. Γιά τίς ἀδυναμίες τῶν ἱερέων
(στόν ἡγούμενο Ἀντώνιο τῆς Μονῆς Τσερεμένετς)…⁠24
10. Γιά τήν αὔξηση τῶν πειρασμῶν⁠
(στόν ἡγούμενο Ἀντώνιο τῆς Μονῆς Τσερεμένετς)…⁠25
11. Γιά τά σκάνδαλα καί γιά τήν ἐλεύθερη θέληση τοῦ ἀνθρώπου
(στόν ἡγούμενο Ἀντώνιο τῆς Μονῆς Τσερεμένετς)…⁠25
12. Γιά τόν μοναχισμό, γιά τή νοερά ἐργασία
καί γιά τήν ἐξωτερική εὐπρέπεια⁠
(στόν ἡγούμενο Ἀντώνιο τῆς Μονῆς Τσερεμένετς)…⁠26
13. Γιά τόν λόγο τοῦ ἀνθρώπου καί τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ
(στόν ἡγούμενο Ἀντώνιο τῆς Μονῆς Τσερεμένετς)…⁠28
14. Γιά τήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς, τή νοερά
προσευχή καί τή μετάνοια
(σέ κάποιον ἡγούμενο)…⁠31
15. Γιά τούς πειρασμούς καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ
(στόν ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο Βασίλιεφ)…⁠47
16. Γιά τή βλάβη ἀπό τήν ἐπικοινωνία μέ ἀμελεῖς
ἀδελφούς (στόν ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο Βασίλιεφ)…⁠49
17. Γιά τό νόημα τῶν δοκιμασιῶν καί τῶν θλίψεων
(στόν ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο Βασίλιεφ)…⁠50
18. Νά μή σκεφτόμαστε τήν αὐριανή μέρα
(στόν ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο Βασίλιεφ)…⁠51
19. Παρηγορητικά λόγια σέ ἱερομόναχο
πού βρισκόταν σέ θλίψη…⁠52
20. Νουθεσίες σέ μοναχό πού νόμιζε ὅτι οἱ θλίψεις του
στό κοινόβιο ἐμπόδιζαν τήν προκοπή του
καί ἐπιθυμοῦσε τήν ἀπόλυτη μόνωση…⁠59
21. Γράμμα σέ μοναχή πού δέν πραγματοποίησε
τήν πρόθεσή της νά μετοικήσει σέ ἄλλο μοναστήρι…⁠60
22. Γράμμα σέ μοναχή μέ τήν εὐκαιρία
τοῦ θανάτου στενοῦ συγγενοῦς της…⁠61
23. Γιά τό νόημα τῆς πνευματικῆς συμβουλῆς, τήν ⁠
καθοδήγησή μας ἀπό τή συνείδηση, τή νέκρωση τοῦ
ἑαυτοῦ μας καί τή συγκατάβαση στίς ἀδυναμίες μας…⁠62
24. Γιά τό τέλος μιᾶς μοναχῆς…⁠65
25. Γιά τήν ταπείνωση καί τήν αὐτομεμψία…⁠65
26. Γιά τίς θλίψεις ὡς κλῆρο τῶν ἀκολούθων τοῦ Χριστοῦ…⁠67
27. Γιά τήν ἀληθινή διακονία τῶν ἀδελφῶν…⁠68
28⁠. Συμβουλές σέ ἀδελφό πού εἶχε ἐγκαταβιώσει
πρόσφατα σέ μοναστήρι καί ἀντιμετώπιζε πειρασμούς…⁠70
29. Γιά τίς θλίψεις καί τήν αἰωνιότητα (σέ ἀρχάριο μοναχό)…⁠72
30⁠. Ἡ εὐθύνη τῶν γονιῶν γιά τήν ἀνατροφή
τῶν παιδιῶν τους. Εὐχαριστία πρός τόν Θεό
γιά τίς θλίψεις (σέ μητέρα πού μπῆκε
σέ μοναστήρι μαζί μέ τίς δύο κόρες της)…⁠74
31. Γιά τόν κανόνα στό κελί, γιά τά δαιμονικά φόβητρα
καί γιά τήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ…⁠77
32. Γιά τίς ἀσθένειες, τούς λογισμούς, τήν ταπείνωση,
τήν ὑπομονή καί τήν εὐχαριστία…⁠80
33. Ἡ εἰλικρινής ἀναγνώριση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας,⁠
ἡ καρτερική ὑπομονή στά ἐλαττώματα τῶν ἄλλων,⁠
ἡ ἀστάθεια, τό δίκαιο τοῦ σταυροῦ,⁠ ἡ ὑπερηφάνεια
καί τά γνωρίσματά της (σ’ ἕναν ἱερομόναχο
τῆς Ἐρήμου τοῦ Ἁγίου Σεργίου, ὑποτακτικό
τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου,⁠ ὁ ὁποῖος τόν εἶχε κατηγορήσει
γραπτῶς γιά ἀλλαγή τῆς συμπεριφορᾶς του)…⁠82
34. Γιά τή μετάνοια, τήν πάλη μέ τήν ἁμαρτία
καί τίς σχέσεις μέ τόν πνευματικό…⁠95
35. Πειρασμοί καί ταραχή…⁠98
36. Γιά τήν Ἐξομολόγηση καί τόν ἀγώνα
ἐναντίον τῶν ἁμαρτωλῶν λογισμῶν…⁠99
37. Γιά τήν ἐξαγόρευση τῶν λογισμῶν…⁠100
38. Γιά τό θέλημα καί γιά τήν ὑποτίμηση τοῦ γέροντα…⁠101
39. Γιά τήν ἀποφυγή ἀσκήσεως
πού ὑπερβαίνει τίς δυνάμεις μας…⁠102
40. Γιά τή νηστεία (ἀπάντηση
σέ σχετική ἐρώτηση ἄρρωστης μοναχῆς)…⁠103
41. Διδαχή γιά τήν πνευματική ζωή (Α´)
(σέ ἀδελφό πού ἀσκοῦσε τή νοερά προσευχή)…⁠104
42. Διδαχή γιά τήν πνευματική ζωή (Β´)…⁠115
43. Διδαχή γιά τήν πνευματική ζωή (Γ´)…⁠137
44. Διδαχή γιά τήν πνευματική ζωή (Δ´)…⁠159
45. Διδαχή γιά τήν πνευματική ζωή (Ε´)…⁠167
46⁠. Γιά τήν αὐτομεμψία, γιά τή βλάβη ἀπό τήν ἄκαιρη
εἰρήνη καί γιά τήν ὀρθή σχέση μέ τούς ἄλλους (σέ ἀδελφό
πού εἶχε κακολογηθεῖ καί ἦταν ψυχικά ταραγμένος)…⁠172
47. Παρηγοριά γιά φρενοβλάβεια…⁠176
48. Συμβουλές σέ ἡγουμένη…⁠178
49. Γιά τόν τρόπο παροχῆς συμβουλῶν
(σέ κάποια ἡγουμένη)…⁠179
50. Γιά τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς
(σέ κάποια ἡγουμένη)…⁠180

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΛΑΪΚΟΥΣ…⁠181
1. Ἡ ἐπίγεια ζωή εἶναι ἕνα ταξίδι (σέ νεονύμφους)…⁠181
2. Γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας
καί γιά τή φοβερή Κρίση…⁠182
3. Γιά τήν παροδικότητα τῆς ἐπίγειας ζωῆς
καί γιά τήν πνευματική ἐπαγρύπνηση…⁠183
4. Γιά τή μετάνοια τῶν λαϊκῶν, γιά τήν αὐταπάτη
καί γιά τή σωτηρία…⁠186
5. Γιά τήν ταπεινοφροσύνη…⁠189
6. Παρηγόρηση μητέρας γιά τόν θάνατο τοῦ παιδιοῦ της…⁠191
7. Γιά τήν πνευματική μελέτη
καί γιά τήν ἀδοκίμαστη ἀρετή…⁠193
8. Γιά τά ἁμαρτήματα, τή μετάνοια, τήν Ἐξομολόγηση
καί τήν ἀποφυγή τῆς ἀπελπισίας…⁠195
9. Γιά τό ὅτι δέν εἶναι δυνατή ἡ σωτηρία
ἀλλοθρήσκων καί αἱρετικῶν…⁠201
10. Γιά τόν ἅδη καί γιά τήν ψευδώνυμη γνώση…⁠213
11. Γιά τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς…⁠219
12. Ἡ θεραπεία τῆς λύπης
μέ τή μετάνοια καί τήν προσευχή…⁠221
13. Ἡ θέαση τῶν ἁμαρτιῶν μας…⁠222
14. Γιά τήν αὐταπάρνηση…⁠224
15. Γιά τήν ἀλήθεια τῆς διδασκαλίας τῶν ἁγίων πατέρων
τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, διδασκαλίας σύμφωνης⁠
μέ τήν Ἁγία Γραφή, καί γιά τήν πλάνη
τῶν ἀσκητῶν τῆς Δυτικῆς «Ἐκκλησίας»…⁠227
16. Γιά τά δίχτυα τοῦ ἐχθροῦ καί γιά τόν δρόμο τῆς ζωῆς…⁠233
17. Γιά τήν ἔνθεη ἀγάπη πρός τόν πλησίον…⁠235
18. Γιά τή χριστιανική ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενειῶν…⁠236
19. Γιά τήν ἐπιτήρηση τῶν λογισμῶν μας…⁠238
20. Γιά τήν Ἁγία Γραφή καί τά πατερικά συγγράμματα…⁠239
21⁠. Γιά τήν ἀποφυγή τῆς προσωπολατρίας, γιά τή σωστή
πνευματική καθοδήγηση καί γιά τήν ἔνθεη ζωή…⁠244
22. Γιά τή χριστιανική ἀγάπη…⁠246
23. Γιά τήν αἰώνια μακαριότητα…⁠251
24. Γιά τά νήπια πού ἀναχωροῦν ἀπό τήν παρούσα ζωή
(σέ μιά μητέρα τῆς ὁποίας ἡ μικρή κόρη πέθανε)…⁠252
25. Ζωή γιά τόν ἑαυτό μας καί ζωή γιά τόν Θεό
(σ’ ἕναν ἄνθρωπο πού κινδύνεψε νά πεθάνει
ἀπό βαριά ἀρρώστια, ἀλλά ἔγινε καλά)…⁠254
26. Γιά τήν παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ μας στόν Χριστό
(σέ ἑτοιμοθάνατο πατέρα)…⁠255
27. Γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
καί γιά τήν ὠφέλεια ἀπό τίς ἀσθένειες…⁠257
28. Γιά τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιά τήν πάλη μέ τούς
λογισμούς καί γιά τήν ὑπομονή στίς θλίψεις…⁠258
29. Γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου (σ’ ἕναν ἄρχοντα)…⁠260
30. Γιά τόν μοναχισμό…⁠262
31⁠. Γιά τόν χριστιανό ὡς ναό τοῦ Θεοῦ, γιά τό Εὐαγγέλιο
ὡς κανόνα ζωῆς, γιά τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό, γιά τήν
τήρηση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, γιά τήν εὐχή
τοῦ Ἰησοῦ καί γιά τόν δρόμο πρός τήν τελειότητα…⁠267
32⁠. Γιά τίς θλίψεις τῶν χριστιανῶν στούς ἔσχατους
καιρούς καί γιά τήν ἀλλοίωση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ…⁠274
33. Ἡ συνετή θεώρηση τοῦ ἑαυτοῦ μας
καί ἡ στενή ὁδός…⁠276
34. Γιά τούς λογισμούς, γιά τήν παράδοση
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί γιά τήν ἀπελπισία…⁠278
35. Γιά τήν προσοχή στήν προσευχή…⁠279
36. Γιά τή μετάληψη τῶν θείων Μυστηρίων…⁠280
37. Γιά τήν καρτερικότητα στίς σωματικές ἀσθένειες…⁠281
38. Εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό γιά τίς θλίψεις…⁠281
39. Γιά τά ἀληθινά καί τά ψευδή ὁράματα…⁠283
40. Γιά τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό…⁠284
41⁠. Γιά τή διαγωγή μας μετά τή μετάληψη τῶν θείων
Μυστηρίων καί γιά τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ…⁠285
42. Γιά τήν ὑπομονή καί γιά τήν παράδοσή μας
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ…⁠288
43. Γιά τή μετάνοια καί τήν Ἐξομολόγηση…⁠289
44. Ὅποιος ἀρνεῖται τίς θλίψεις,
αὐτός ἀρνεῖται τή σωτηρία…⁠290
45. Γιά τή σωτηρία…⁠292
46. Γιά τή στροφή στόν ἑαυτό μας…⁠293
47. Γιά τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί γιά τή σωτηρία…⁠294
48. Γιά τά καλά ἔργα καί γιά τήν Κρίση τοῦ Θεοῦ…⁠295
49. Γιά τή μνήμη τοῦ θανάτου, γιά τήν κατά Θεόν λύπη
καί γιά τή σαρκική λύπη…⁠296
50. Συμβουλή σέ μία κοπέλα πού ἤθελε νά μονάσει…⁠297

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ OIΚEIΟΥΣ…⁠299
1⁠. Γιά τόν ψυχωφελή λόγο, τήν ἑτοιμασία γιά τήν
αἰωνιότητα, τήν προσευχή καί τή μελέτη πνευματικῶν
βιβλίων (στήν ἀδελφή του Μαρία Ἀλεξάντροβνα)…⁠299
2. Γιά τίς θλίψεις, τίς ἀσθένειες καί τήν προετοιμασία γιά
τήν αἰωνιότητα (στήν ἀδελφή του Μαρία Ἀλεξάντροβνα)…⁠301
3. Γιά τήν ἐπίγεια ζωή καί γιά τήν ἀληθινή εὐτυχία
(στήν ἀδελφή του Μαρία Ἀλεξάντροβνα,
ὅταν ἦταν ἀκόμα λαϊκός)…⁠302
4. Γιά τήν προσευχή (στήν ἀδελφή του Μαρία
Ἀλεξάντροβνα, ὅταν ἦταν ἀκόμα λαϊκός)…⁠303
5. Γιά τήν ὑπομονή καί γιά τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ
(στήν ἀδελφή του Μαρία Ἀλεξάντροβνα,
ὅταν ἦταν ἀκόμα λαϊκός)…⁠303
6. Γιά τούς βλάσφημους λογισμούς καί γιά τίς θλίψεις
(στήν ἀδελφή του Μαρία Ἀλεξάντροβνα)…⁠305
7. Γιά τίς θλίψεις
(στήν ἀδελφή του Μαρία Ἀλεξάντροβνα)…⁠306
8. Γιά τήν ὑπέρμετρη λύπη, γιά τούς λογισμούς
ἀπιστίας καί γιά τήν προσευχή
(στήν ἀδελφή του Μαρία Ἀλεξάντροβνα)…⁠308
9. Γιά τίς σωματικές ἀρρώστιες
(στήν ἀδελφή του Μαρία Ἀλεξάντροβνα)…⁠310
10. Γιά τήν πάλη μέ τά πάθη
(στήν ἀδελφή του Μαρία Ἀλεξάντροβνα)…⁠310
11. Γιά τά βρέφη πού πεθαίνουν
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠311
12⁠. Γιά τή ματαιότητα τῆς ἐπίγειας ζωῆς καί γιά
τή μελέτη τῶν συγγραμμάτων τῶν ἁγίων πατέρων
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠312
13. Γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς ὑπομονῆς
στόν δρόμο τῆς σωτηρίας
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠313
14⁠. Γιά τήν καρδιακή ἁπλότητα, γιά τόν ἀρχιεπίσκοπο
Ἀστραχάν Νικηφόρο καί γιά τήν ὑποκριτική εὐσέβεια
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠314
15⁠. Γιά τήν καλή προαίρεση, γιά τούς ψευδοδιδασκάλους
καί γιά τήν ἀδελφή του Ἀλεξάνδρα Ἀλεξάντροβνα,
πού ἤθελε νά γίνει μοναχή
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠316
16. Γιά τήν παρηγοριά πού δίνει ἡ πίστη στόν Θεό
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠318
17. Γιά τήν ταπείνωση καί τήν ἄσκηση
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠318
18. Γιά τήν προσέγγιση τοῦ Θεοῦ
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠320
19. Γιά τίς δοκιμασίες καί γιά τήν ἀγάπη τῆς μητέρας
πρός τά ἁμαρτωλά παιδιά της
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠320
20. Γιά τήν ἀνάθεση τῶν παιδιῶν στόν Θεό
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠321
21. Γιά τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠322
22. Γιά τίς ἀσθένειες πού προηγοῦνται τοῦ θανάτου,
γιά τήν ὠφέλεια τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων
ἀπό τήν ἐλεημοσύνη καί γιά τή μνήμη τοῦ θανάτου
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠323
23. Γιά τή διακυβέρνηση τοῦ κόσμου ἀπό τόν Θεό
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠325
24. Γιά τήν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠325
25. Γιά τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν
καί γιά τό αἴσθημα τῆς μοναξιᾶς
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠326
26. Γιά τήν ταπείνωση καί γιά τίς ψυχικές μεταπτώσεις
(στήν ἀδελφή του Ἐλισάβετ Ἀλεξάντροβνα)…⁠327
27. Γιά τήν παραίτησή του καί γιά τόν τρόπο τῆς
σωτηρίας (στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠328
28. Γιά τή σωστή ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠330
29. Γιά τήν ἔκδοση τῶν συγγραμμάτων του
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠331
30. Γιά τά συγγράμματά του, γιά τούς ἱερεῖς
καί γιά τή διαφορά του ἀπό τούς ἄλλους ἀρχιερεῖς
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠333
31. Γιά τόν ρωσικό μοναχισμό τῆς ἐποχῆς του
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠334
32. Γιά τήν ἔνταξη στόν μοναχισμό
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠335
33. Γιά τίς θλίψεις καί τά ἐμπόδια πού συναντοῦν
ὅσοι χτίζουν ναούς καί μονές
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠336
34. Γιά τήν ἀποχριστιάνιση τῆς κοινωνίας
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠337
35. Γιά τήν ὀρθή πνευματική ἀντιμετώπιση
τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠338
36. Γιά τό χωράφι τῆς μετάνοιας
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠339
37. Γιά τόν ὅσιο Μακάριο τῆς Ὄπτινα
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠340
38. Γιά τήν ἁμαρτωλότητά του
καί γιά τήν ἀπάτη τῆς ἐπίγειας εὐτυχίας
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠341
39. Γιά τήν ὠφέλεια τῆς παραδόσεώς μας στό θέλημα
τοῦ Θεοῦ (στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠342
40. Γιά τήν παρούσα καί γιά τή μέλλουσα ζωή
(στόν ἀδελφό του Πέτρο Ἀλεξάντροβιτς)…⁠343
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ…⁠345