Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό Α΄

9. Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό Α΄

Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ
Κατηγορία: Γ) Ἔργα Ἁγίου Ἰγνατίου
Αριθμός σελίδων: 408
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 1η-2017
Σχήμα: 14Χ20,5
ISBN: 978-960-9626-53-8
Τιμή: 13,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

(Ἀπόσπασμα ἀπό τίς «Νουθεσίες γιά τήν πνευματική ἐργασία τῶν μοναχῶν»)

Μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς σου μήν πάψεις νά μελετᾶς τό Εὐαγγέλιο! Μή σκεφθεῖς ποτέ ὅτι σοῦ εἶναι γνωστό, ἔστω κι ἄν τό ξέρεις ἀπ’ ἔξω… Παντοῦ μπορεῖς νά προκόψεις, τόσο στό κοινόβιο ὅσο καί στό ἰδιόρρυθμο μοναστήρι, ἄν ἀφοσιωθεῖς στή μελέτη καί τήν τήρηση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν. Ἀντίθετα, πουθενά δέν θά προκόψεις, πουθενά δέν θ’ ἀποκτήσεις πνευματικό φρόνημα, ἄν παραμελήσεις τή μελέτη καί τήν τήρηση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν. Στήν περίπτωση αὐτή, ὅπου κι ἄν βρίσκεσαι, θά βαδίζεις στόν δρόμο τῆς αὐταπάτης καί τῆς ψυχικῆς συγχύσεως.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος…7

Κανόνες διαγωγῆς τῶν ἀρχαρίων μοναχῶν…11

Εἰσαγωγή…11

Κανόνες…11

Συμπέρασμα…38

Νουθεσίες γιά τήν πνευματική ἐργασία τῶν μοναχῶν…47

Εἰσαγωγή…47

1. Ἡ μελέτη καί ἡ βίωση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν…51

2. Στό κριτήριο τοῦ Θεοῦ οἱ ἄνθρωποι θά κριθοῦν

σύμφωνα μέ τίς εὐαγγελικές ἐντολές…55

3. Ἡ μοναχική ζωή εἶναι ζωή σύμφωνη μέ τίς εὐαγγελικές ἐντολές…57

4. Ἡ μοναχική ζωή πού δέν βασίζεται

στίς εὐαγγελικές ἐντολές εἶναι ἐπισφαλής…58

5. Ἡ φύλαξη τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπό τούς πειρασμούς…61

6. Ἡ θεάρεστη ζωή σέ μοναστήρι πρέπει

νά προηγεῖται τῆς θεάρεστης ζωῆς στήν ἡσυχία…66

7. Πρέπει νά φυλαγόμαστε ἀπό τό δῆθεν καλό

τῆς πεσμένης ἀνθρωπίνης φύσεως…69

8. Ἡ ἐχθρότητα καί ἡ πάλη ἀνάμεσα

στήν πεσμένη φύση καί τίς εὐαγγελικές ἐντολές…73

9. Ἡ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν πατερικῶν συγγραμμάτων…75

10. Ἡ μελέτη τῶν ἀσκητικῶν βιβλίων πρέπει νά γίνεται μέ διάκριση…79

11. Γιά τήν ἀναχωρητική καί ἡσυχαστική ζωή…82

12. Ἡ ζωή τῆς ὑπακοῆς σέ γέροντα…108

13. Ἡ πνευματική ζωή μέ τή λήψη συμβουλῶν…115

14. Σκοπός τῆς μοναχικῆς ζωῆς

εἶναι ἡ οἰκείωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ…124

15. Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό…131

16. Ἡ ταπείνωση συμβάλλει στήν ἀπόκτηση

τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον…136

17. Ἡ προσευχή…140

18. Ἡ προετοιμασία γιά τήν προσευχή…142

19. Ἡ προσοχή κατά τήν προσευχή…146

20. Ὁ κανόνας τοῦ κελιοῦ…149

21. Οἱ μετάνοιες…151

22. Ὁ μοναστηριακός κανόνας…155

23. Ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ…159

24. Τρόπος ἀσκήσεως τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ…163

25. Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή…165

26. Ἡ καρδιακή προσευχή…167

27. Οἱ πνευματικές θεωρίες…174

28. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου…177

29. Ἡ δύσκολη ὁδός τῶν ἀληθινῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου…182

30. Οἱ θλίψεις τῶν ἐσχάτων χρόνων…200

31. Οἱ πηγές τῶν θλίψεων τοῦ μοναχοῦ…212

32. Ἡ ἀνδρεία εἶναι ἀπαραίτητη στήν ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν…218

33. Ἡ διδασκαλία τῶν ὁσίων πατέρων γιά τή στενή ὁδό…222

α. Ἀπό τά ἔργα τοῦ ὁσίου Μακαρίου τοῦ Μεγάλου…223

β. Ἀπό τά ἔργα τοῦ ὁσίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ…234

γ. Ἀπό τόν βίο τοῦ ὁσίου Ἀνδρέα τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ…306

δ. Ἀπό τήν Κλίμακα τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου…309

ε. Ἀπό τά ἔργα τοῦ ἀββᾶ Δωροθέου…342

στ. Ἀπό τούς Λόγους τοῦ ἀββᾶ Ἡσαΐα…370

Ἀντί γιά ἐπίλογο…391

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ…394