Ἀσκητικά ἔργα

Ἀσκητικά ἔργα

Συγγραφέας: Ὅσιος Βασίλειος τῆς Ποϊάνα Μάρουλουι
Κατηγορία: Β) Κείμενα
Αριθμός σελίδων: 216
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 1η 2019
Σχήμα: 14Χ20,5
ISBN: 978-960-9626-69-9
Τιμή: 7,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Ὁ ὅσιος Βασίλειος τῆς Ποϊάνα Μάρουλουι (1692-1767) γεννήθηκε στή Μικρή Ρωσία (σημ. Οὐκρανία) καί ἦταν ρουμανικῆς καταγωγῆς. Ἀναδείχθηκε ὁ πρῶτος διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί ὁ πρῶτος ἡσυχαστής συγγραφέας τῶν νεότερων χρόνων στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, καθώς προηγήθηκε τόσο τῶν ὁσίων Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ, ἀρχιεπισκόπου πρώην Κορίνθου (1731-1805), καί Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (1749-1809), συλλογέα καί ἐπιμελητῆ ἀντίστοιχα τῶν κειμένων τῆς περίφημης Φιλοκαλίας τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν (α´ ἔκδ. Βενετία 1782), ὅσο καί τοῦ ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι (1722-1794), τοῦ ἀναμορφωτῆ τοῦ σλαβικοῦ καί ρουμανικοῦ μοναχισμοῦ.

Ἕξι ἀσκητικά ἔργα τοῦ ὁσίου Βασιλείου γνωρίζουμε, γραμμένα ὅλα στά σλαβονικά, καί τά δημοσιεύουμε ἐδῶ μεταφρασμένα στά ἑλληνικά. Αὐτά εἶναι:

  1. Εἰσαγωγή ἤ Προπαρασκευή γιά ὅσους θέλουν νά διαβάσουν τό βιβλίο τοῦ ὁσίου πατρός μας Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, ὥστε νά μήν παρερμηνεύσουν τό νόημα τῶν περιεχομένων του.
  2. Εἰσαγωγή στά Κεφάλαια τοῦ μακαρίου Φιλοθέου τοῦ Σιναΐτου.
  3. Εἰσαγωγή στό βιβλίο τοῦ μακαρίου Ἡσυχίου.
  4. Ἐπίλογος στό βιβλίο τοῦ μακαρίου πατρός Νείλου Σόρσκι.
  5. Περιγραφή τοῦ τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς, πού εἴμαστε αἰχμάλωτοι τῶν παθῶν καί ἀθετοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου· καί πῶς θά διορθωθοῦμε μέ τή μετάνοια καί τή νοερά ἐργασία, ζώντας μέ ὑποταγή καί ὄχι σύμφωνα μέ τίς πρότερες συνήθειές μας.
  6. Γιά τήν ἀποχή ἀπό τροφές ἀπαγορευμένες στούς μοναχούς.

Τά τρία πρῶτα δέν εἶναι ἁπλές εἰσαγωγές στά ἔργα τῶν ἀναφερόμενων νηπτικῶν πατέρων. Σ’ αὐτά ἀναλύεται μέ ἰδιαίτερα ἱκανοποιητικό τρόπο ἡ διδασκαλία γιά τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ.

Τό τέταρτο ἔργο του εἶναι ἕνας ἐπιλογικός σχολιασμός, μέ νοηματική πάντως συνοχή καί αὐτοτέλεια, τῶν λόγων τοῦ ὁσίου Νείλου Σόρσκι γιά τή νοερά ἐργασία.

Τό πέμπτο ἀναφέρεται στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τή μετάνοια, τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά πάθη μέ τή νοερά ἐργασία, τήν ὑπακοή, τήν ψαλμωδία καί τήν προσευχή, τή νηστεία καί τή μελέτη τῶν θείων Γραφῶν.

Τό ἕκτο, τέλος, ἐπιχειρηματολογεῖ κατά τῆς κρεοφαγίας τῶν μοναχῶν.