Ὅσιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ

Ὅσιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Κατηγορία: Α) Μορφές
Αριθμός σελίδων: 120
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 6η-2006
Σχήμα: 14x21
Τιμή: 4,00 €
Τιμή / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Περιγραφή

Τό συναξάρι μιᾶς μεγάλης ὁσιακῆς μορφῆς, τοῦ εἰσηγητῆ τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ καί ἱδρυτῆ σαράντα μοναστηριῶν στή Ρωσία (14ος αἰ.). «Ἐκ κοιλίας μητρὸς ἡγιασμένος» ὁ ὅσιος Σέργιος, ἀφοῦ ἀναδείχθηκε μέ τήν ἄσκηση καί τούς πνευματικούς ἀγῶνες του σέ «σκεῦος ἐκλογῆς» τοῦ Θεοῦ, ἐπηρέασε ἀποφασιστικά ὄχι μόνο τήν ἐκκλησιαστική ἀλλά καί τήν ἐθνική ζωή τῆς πατρίδας του. Ἄρχοντες καί λαός κατέφευγαν στή βοήθειά του καί ζητοῦσαν τήν καθοδήγησή του. Τό ζωντανό παράδειγμα τῆς ἁγίας βιοτῆς του γινόταν κανόνας ζωῆς τῶν χριστιανῶν καί ἡ ὁσιακή του παρουσία ἐξύψωνε πνευματικά ὁλόκληρη τή ρωσική κοινωνία.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος... 7

«Ἐκ κοιλίας μητρός ἡγιασμένος»... 13

Ἡ ζωή στήν ἔρημο... 19

Ἡ συγκρότησις τῆς ἀδελφότητος... 27

Ὑλική φτώχεια καί πνευματικός πλοῦτος... 39

Ἡ θαυματουργική δύναμις... 47

Τό κοινοβιακό τυπικό... 55

Ἡ ἵδρυσις νέων μονῶν... 56

Ἐμψυχωτής τοῦ Ἔθνους... 73

Συμφιλιωτής καί διδάσκαλος... 83

Τέλη μακάρια... 89

«Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι»... 97

Μιά πολιορκία τῆς Λαύρας... 107

Κυριώτερη βιβλιογραφία... 117