Πατερικόν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Πατερικόν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Κατηγορία: Α) Μορφές
Αριθμός σελίδων: 304
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 11η (ἀναθεωρημένη)-2021
Σχήμα: 16x24
ISBN: 978-960-9626-77-4
Τιμή: 12,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Οἱ βίοι καί τά κατορθώματα τῶν πρώτων ὁσίων οἰκιστῶν τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, πού μέ τ’ ἀσκητικά παλαίσματα, τίς πύρινες προσευχές, τίς ἐκπληκτικές θαυματουργίες καί τήν ἅγια βιοτή τους στερέωσαν τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στή ρωσική γῆ. Συνταγμένο στά μέσα τοῦ 13ου αἰ., περιέχει διηγήσεις τῶν ὁσίων Νέστορος τοῦ Χρονογράφου (†1114), Πολυκάρπου, ἀρχιμανδρίτου τῆς Λαύρας (†1182) καί Σίμωνος, ἐπισκόπου Βλαντιμίρ καί Σουζντάλ (†1226). Ἕνα βιβλίο πού δέν προσφέρει στόν ἀναγνώστη τή σοφία τοῦ κόσμου τούτου, τοῦ ἀποκαλύπτει ὅμως τήν οὐράνια σοφία, τήν ἁγιοπνευματική χάρη καί τή θεία δύναμη, πού ἐνοικοῦσαν στούς ἁπλοϊκούς σπηλαιῶτες πατέρες τοῦ πρώιμου ρωσικοῦ μοναχισμοῦ. Τό κείμενο συνοδεύεται ἀπό παλιές λαϊκές γκραβοῦρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικό σημείωμα... 5

Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου... 7

         ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ὅσιος Ἀντώνιος, ἱδρυτής τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων... 15

Ὅσιος Θεοδόσιος, καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων... 26

Διηγήσεις γιά τόν ἱερό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου... 75

Ὅσιος Στέφανος, ἐπίσκοπος Βλαντιμίρ... 97

Ὅσιος Νίκων, καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων... 99

Ὅσιος Βαρλαάμ, καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων... 104

Ὅσιος Ἐφραίμ, ἐπίσκοπος Περεγιασλάβ... 110

Ὅσιος Ἡσαΐας ὁ θαυματουργός, ἐπίσκοπος Ροστώφ... 113

Ὅσιος Δαμιανός ὁ πρεσβύτερος καί ἰαματικός... 116

Ὅσιος Ἱερεμίας ὁ προορατικός... 120

Ὅσιος Ματθαῖος ὁ διορατικός... 122

Ὅσιος Ἰσαάκιος ὁ ἔγκλειστος... 125

         ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ὅσιος Νικήτας ὁ ἔγκλειστος, ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ... 137

Ὅσιος Λαυρέντιος ὁ ἔγκλειστος... 143

Ὅσιος Ἀλύπιος ὁ εἰκονογράφος... 147

Ὅσιος Ἀγαπητός ὁ ἰαματικός καί ἀνάργυρος... 157

Ὅσιος Γρηγόριος ὁ θαυματουργός... 163

Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος... 171

Ὅσιος Ἰωάννης ὁ πολύαθλος... 181

Ὅσιος Πρόχορος ὁ θαυματουργός... 186

Ὅσιοι Μᾶρκος καί Θεόφιλος οἱ σπηλαιῶτες…193

Ὅσιοι Θεόδωρος καί Βασίλειος οἱ σπηλαιῶτες... 203

Ὅσιος Ποιμήν ὁ ἀσθενής... 219

Ὅσιοι Σπυρίδων καί Νικόδημος οἱ προσφοράρηδες... 228

         ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ὁσιομάρτυς Εὐστράτιος ὁ νηστευτής... 233

Ὅσιος Νίκων ὁ Ξηρός... 239

Ὅσιοι Κούξα ὁ ἱερομάρτυς καί Ποιμήν ὁ νηστευτής... 245

Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ ἔγκλειστος... 248

Ὅσιος Νικόλαος Σβιατόσα, πρίγκιπας τοῦ Τσερνιγκώφ... 251

Ὅσιος Ἔρασμος... 259

Ὅσιος Ἀρέθας... 262

Ὅσιος Τίτος ὁ πρεσβύτερος... 266

Ὅσιος Νήφων, ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ... 270

         ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ὅσιος Νέστωρ ὁ χρονογράφος... 279

Ὅσιος Σίμων, ἐπίσκοπος Βλαντίμιρ καί Σουζντάλ... 281

Ὅσιος Πολύκαρπος, ἀρχιμανδρίτης τῶν Σπηλαίων... 284

Διήγηση γιά τήν ἀνεύρεση τοῦ τιμίου λειψάνου τῆς ἁγίας Ἰουλιανῆς τῆς παρθένου... 288

Διήγηση γιά τό θαῦμα πού ἔγινε στό σπήλαιο κάποιο Πάσχα... 291

Ἐπίλογος... 294

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ... 295