Νέες Κυκλοφορίες

Τίτλος Τιμή  
Ἀσκητικά ἔργα 6,50 €
Ἡλιοτρόπιο 4,00 €
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τό Ρωμαίικο - Διδαχές καί Προφητεῖες 0,15 €

Ἁγιορείτικα

Α) Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές

Τίτλος Τιμή  
1. Ἰωακείμ Ἁγιαννανίτης 3,50 €
2. Ἀθανάσιος Γρηγοριάτης 3,50 €
3. Καλλίνικος ὁ ἡσυχαστής 3,50 €
4. Δανιήλ Κατουνακιώτης 3,50 €
5. Ἰσαάκ Διονυσιάτης 3,50 €
6. Σάββας ὁ πνευματικός 3,50 €
7. Ἰγνάτιος ὁ πνευματικός 3,50 €
8. Κοδρᾶτος Καρακαλληνός 3,50 €
9. Φιλάρετος Κωνσταμονίτης 3,50 €
10. Γεράσιμος Μενάγιας 3,50 €

Β) Διάφορα

Τίτλος Τιμή  
Ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας - Νοσταλγικές ἀναμνήσεις 13,00 €
Ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας - Νοσταλγικές ἀναμνήσεις (δεμένο) 15,00 €

Πατερικά

Α) Κείμενα-Μεταφράσεις

Τίτλος Τιμή  
Κλῖμαξ (κείμενο-μετάφραση) 21,00 €
Κλῖμαξ (μετάφραση) 13,00 €
Ἐγκώμιον εἰς τόν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Ἐφραίμ 3,00 €
Ἀββάς Ἀμμωνάς (Διηγήσεις-Ἐπιστολές-Διδασκαλίες) 4,00 €
Κεφάλαια ὠφέλιμα 4,00 €
Μικρός Εὐεργετινός 24,00 €
Κοινοβιακές διατυπώσεις 3,00 €
Λόγος εἰς τήν θεόσωμον ταφήν τοῦ Κυρίου 3,50 €

Β) Διασκευές

Τίτλος Τιμή  
Ἡ ἄσκηση στή ζωή μας 3,50 €
Θέματα ζωῆς-Α΄ 6,50 €
Θέματα ζωῆς-Β΄ 6,50 €
Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας 3,50 €
Μαθητεία στόν ἅγιο Νικόδημο 4,00 €
Ἡ φωνή τῶν Πατέρων-Α΄ 5,50 €
Ἡ φωνή τῶν Πατέρων-Β΄ 5,50 €
Ἡ φωνή τῶν Πατέρων-Γ΄ 5,50 €

Ρωσικά

Α) Μορφές

Τίτλος Τιμή  
Πατερικόν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 12,00 €
Ὅσιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ 4,00 €
Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 14,00 €
Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ (δεμένο) 18,00 €
Ὁ στάρετς Παρθένιος 3,50 €
Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα 6,50 €
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης 10,00 €
Ὅσιος Ζωσιμᾶς τῆς Σιβηρίας 8,00 €
π. Ἀρσένιος-1 6,00 €
π. Ἀρσένιος-2 6,00 €
Ἱερομάρτυς Ἀνδρόνικος ἀρχιεπίσκοπος Πέρμ (1870-1918) 5,00 €
Ἅγιοι κατάδικοι - Ρῶσοι ἱερομάρτυρες καί ὁμολογητές τοῦ 20οῦ αἰ. 15,00 €

Β) Κείμενα

Τίτλος Τιμή  
Πορεία πρός τόν οὐρανό 6,00 €
Ὁ οὐρανός στή γῆ 3,50 €
Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν 5,50 €
Πνευματικό ἀλφάβητο 3,50 €
Κρίνα τοῦ ἀγροῦ 4,00 €
Πνευματικές νουθεσίες 6,00 €
Μητέρα πρόσεχε! 3,50 €
Πρός τίς ἀδελφές μοναχές 4,00 €
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα 14,00 €
Τό ὁδοιπορικό ραβδί 3,50 €
Στοχασμοί στή θεία Λειτουργία 5,50 €
Χειραγωγία στήν πνευματική ζωή 6,00 €
Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς 9,00 €
Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα χριστιανῶν 6,00 €
Ἡλιοτρόπιο 4,00 €
Ἀσκητικά ἔργα 6,50 €

Γ) Ἔργα Ἁγίου Ἰγνατίου

Τίτλος Τιμή  
1. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α΄ 13,00 €
1. Ἀσκητικές ἐμπειρίες A΄(δεμένο) 17,00 €
2. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Β΄ 13,00 €
2. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Β΄(δεμένο) 17,00 €
3. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Γ΄ 13,00 €
3. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Γ΄(δεμένο) 17,00 €
4. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Δ΄ 13,00 €
4. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Δ΄(δεμένο) 17,00 €
5. Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο 13,00 €
5. Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο (δεμένο) 17,00 €
6. Λόγος γιά τά πνεύματα, τόν παράδεισο καί τόν ἅδη―Λόγος γιά τόν ἄνθρωπο (δεμένο) 17,00 €
6. Λόγος γιά τά πνεύματα, τόν παράδεισο καί τόν ἅδη―Λόγος γιά τόν ἄνθρωπο 13,00 €
7. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Α΄ 13,00 €
7. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Α΄(δεμένο) 17,00 €
8. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β΄ 13,00 €
8. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β΄(δεμένο) 17,00 €
9. Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό Α΄ 13,00 €
9. Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό Α΄(δεμένο) 17,00 €
10. Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό B΄ 13,00 €
10. Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό B΄(δεμένο) 17,00 €

Ἁγιολογικά

Τίτλος Τιμή  
Ἕνας ἀσκητής ἐπίσκοπος 9,00 €
Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης 3,50 €
Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός 8,00 €
Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος 6,00 €
Ἅγιοι τῆς Γεωργίας 7,00 €
Ἁγία Νίνα ἡ ἰσαπόστολος 2,00 €

Ἀνθολόγια

Τίτλος Τιμή  
Ἐμφανίσεις καί θαύματα τῆς Παναγίας 6,00 €
Ἐμφανίσεις καί θαύματα τῶν Ἀγγέλων 7,00 €
Θαύματα καί ἀποκαλύψεις ἀπό τή θεία Λειτουργία 5,50 €
Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-1 7,00 €
Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-2 7,00 €
Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-3 7,00 €
Διηγήσεις φοβερές καί ὠφέλιμες 4,00 €
Οἱ δαίμονες καί τά ἔργα τους 15,00 €
Πνευματική ἀνθολογία 14,00 €
Θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας στή Ρωσία 10,00 €

Λειτουργικά

Τίτλος Τιμή  
Πρός Κύριον (προσευχητάριον) 2,50 €
Ἐγκόλπιον θείας Λειτουργίας (ἑλληνοσλαβονικό) 4,00 €
Παρακλητικός κανών εἰς τόν ὅσιον Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 2,00 €
Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 5,00 €
Τά ἐγκώμια τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου-Μετά τῶν στίχων τοῦ 118ου Ψαλμοῦ 3,00 €

Διάφορα

Τίτλος Τιμή  
Ἱερά Μονή Παρακλήτου (φωτογραφικό λεύκωμα) 38,00 €
Πῶς θά σωθοῦμε 6,00 €
Θησαυρός μετανοίας 9,00 €
Τό λουτρό τῆς ψυχῆς 0,70 €
Ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς 0,70 €
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ (Κάρτα δίπτυχη) 0,80 €

Στή ρωσική γλώσσα

Τίτλος Τιμή  
Новый Завет (славян.-русск.) / Ἡ Καινή Διαθήκη (σλαβ.-ρωσ.)-1 15,00 €
Новый Завет (славян.-русск.) / Ἡ Καινή Διαθήκη (σλαβ.-ρωσ.)-2 18,00 €
Святое Евангелие от Иоанна / Τό κατὰ Ἰωάννην Ἅγιον Εὐαγγέλιον 3,00 €
Лестбица / Κλῖμαξ 11,00 €
Древний Патерик / Τό Γεροντικό 13,00 €
Жизнь Иисуса Христа / Ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 6,50 €
Наставление / Διδασκαλίες 5,00 €
Поучения / Διδαχές 11,00 €
Мысли о Богослужении / Σκέψεις στή θεία λατρεία 5,50 €
Историческое, догматическое и таинственное изяснение на Божественную Литургию / Ἱστορική, δογματική καί μυστική ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας 15,00 €
Преподобный Серафим Саровский / Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 2,50 €
Преп. Варлаам и Иоасаф / Ὅσιοι Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ 3,50 €
Св. семь Отроков / Ἅγιοι ἑπτά παῖδες οἱ ἐν Ἐφέσῳ 3,00 €
Св. Николай Чудотворец / Ἅγιος Νικόλαος ὁ θαυματουργός 3,50 €
Св. Великомученик Георгий / Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος 2,50 €
Св. Евстафий Плакида / Ἅγιος Εὐστάθιος Πλακίδας 2,00 €
«Господи и Владыко живота моего» / «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου» 3,50 €
Правда об Унии / Ἡ ἀλήθεια γιά τήν Οὐνία 2,50 €
Молитва Иисусова / Ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ 0,70 €
Краткий Молитвослов / Μικρό Προσευχητάριο 0,70 €
О православной вере (краткий катихизис) / Ἡ ὀρθόδοξη πίστη (μικρή κατήχηση) 3,00 €
Против Лжеучителей / Κατά ψευδοδιδασκάλων 2,50 €
О православном воспитании детей / Ἡ ὀρθόδοξη ἀγωγή τῶν παιδιῶν 3,00 €

Στήν ἀλβανική γλώσσα

Τίτλος Τιμή  
Hieromartir Androniku / Ἱερομάρτυς Ἀνδρόνικος 4,00 €
Si do të shpëtojmë / Πῶς θά σωθοῦμε 6,00 €
Përgjigje pyetjeve të të krishterëve / Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα χριστιανῶν 6,00 €
Përsiatje rreth Liturgjisë Hyjnore / Στοχασμοί στή θεία Λειτουργία 3,50 €
Alfabeti Shpirtëror / Πνευματικό Ἀλφάβητο 3,50 €
Banja e shpirtit / Τό λουτρό τῆς ψυχῆς 0,70 €
Buka e jetës / Ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς 0,70 €
Luledielli / Ἡλιοτρόπιο 4,00 €

Στή δανική γλώσσα

Τίτλος Τιμή  
Synaxariet 130,00 €

Φυλλάδια

Α) Ἡ φωνή τῶν Πατέρων

Τίτλος Τιμή  
01. Μήν κατακρίνεις 0,05 €
02. Κενοδοξία, ὑπερηφάνεια καί ταπεινοφροσύνη 0,05 €
03. Σταχυολογήματα 0,05 €
04. Ἡ ἀπροσδόκητη καταιγίδα 0,05 €
05. Ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας 0,05 €
06. Ἀληθῶς Ἀνέστη 0,05 €
07. Ὁ Παράκλητος 0,05 €
08. Ἡ μετάνοια 0,05 €
09. Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 0,05 €
10. Ἡ νηστεία 0,05 €
11. Ἡ διάκριση 0,05 €
12. Ἡ Δευτέρα Παρουσία 0,05 €
13. Ὅταν σέ ἀδικοῦν 0,05 €
14. Ἰωνᾶς καί Νινευΐτες 0,05 €
15. Χριστός γεννᾶται 0,05 €
16. «Εἰς Εὐτρόπιον» 0,05 €
17. Οἱ κυριότερες ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου 0,05 €
18. Ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια 0,05 €
19. Ἡ μαγεία 0,05 €
20. Ἡ βλασφημία 0,05 €
21. Διδαχές 0,05 €
22. Ἡ ἀγάπη 0,05 €
23. Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας 0,05 €
24. Ἡ γνωριμία μέ τόν Θεό 0,05 €
25. Ἡ πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 0,05 €
26. Ἡ ὠφέλεια ἀπό τά μνημόσυνα 0,05 €
27. Ἡ φιλοπτωχία 0,05 €
28. Ὁ δεκάλογος τοῦ χριστιανικοῦ νόμου 0,05 €
29. Ἡ προσευχή 0,05 €
30. Ὁ ἐκκλησιασμός 0,05 €
31. Τό ποτήρι τῶν θλίψεων 0,05 €
32. Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου 0,05 €
33. Τά πονηρά πνεύματα 0,05 €
34. Ὁ πνευματικός νόμος 0,05 €
35. Ἡ ἐλπίδα στόν Θεό 0,05 €
36. Ἡ ὑπομονή 0,05 €

Β) Διάφορα

Τίτλος Τιμή  
Ὁ Οἰκουμενισμός 0,10 €
Ὁ Παπισμός 0,15 €
Ὁ πόνος τοῦ Μακρυγιάννη 0,10 €
Νά ξεχωρίζουμε ἀπό τούς ἄλλους; 0,05 €
Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ 0,05 €
Συμβουλές Γέροντος 0,05 €
Βοήθημα ἐξομολογουμένου 0,03 €
Προσευχή τῶν Πατέρων τῆς Ὄπτινα
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τό Ρωμαίικο - Διδαχές καί Προφητεῖες 0,15 €