Libra Liturgjikë Shqip

Dy Tekste Të Rëndësishme
Mineon Shtator, Tetor, Nëntor
Mineon Dhjetor
Mineon Janar, Shkurt
Mineon Mars, Prill, Maj, Qershor
Mineon Korrik, Gusht
Triodi Kataniktik