Ἐμφανίσεις καί θαύματα τῶν Ἀγγέλων

Ἐμφανίσεις καί θαύματα τῶν Ἀγγέλων

Author: Συλλογικό έργο
Category: Anthologies
Page count: 272
Binding: μαλακή
Issue: 21η-2022
Size: 14x21
ISBN: 978-960-99626-4-3
Price: 8,00 €
Price / kg:
Description

 

Τί εἶναι οἱ ἄγγελοι; Πότε καί γιατί δημιουργήθηκαν; Ποιά εἶναι ἡ φύση τους, ποιό τό ἔργο τους, ποιά ἡ σχέση τους μ’ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους; Σ’ αὐτά καί ἄλλα παρόμοια ἐρωτήματα ἔρχεται ν’ ἀπαντήσει αὐτό τό βιβλίο, προσφέροντας συνάμα στούς ἀναγνῶστες του μιάν ἐντυπωσιακή συλλογή περιστατικῶν μέ ἐμφανίσεις καί θαύματα τῶν ἁγίων ἀγγέλων, ἀνθολογημένα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀπό Συναξάρια καί Γεροντικά, ἀπό τά ἱστορικά ναῶν, μοναστηριῶν καί προσκυνημάτων, καθώς καί ἀπό σύγχρονες ἁγιορείτικες καί ἄλλες διηγήσεις.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 5

Εἰσαγωγή… 9

            Α΄ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ἡ Ἄγαρ καί ὁ Ἰσμαήλ… 43

Ἡ φιλοξενία τῶν ἀγγέλων καί ἡ καταστροφή τῶν Σοδόμων… 47

Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ… 54

Ὁ μάντης Βαλαάμ… 56

Ἡ κλήση τοῦ Γεδεών… 59

Ἡ γέννηση τοῦ Σαμψών… 61

Ὁ ἐξολοθρευτής ἄγγελος… 64

Ὁ συνοδός ἄγγελος… 66

Ὁ Δανιήλ στό λάκκο μέ τά λιοντάρια… 72

Ὁ εὐαγγελισμός τοῦ Ζαχαρία καί τῆς Θεοτόκου… 77

Ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου… 80

«Οὐκ ἔστιν ὧδε»!… 81

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου… 82

Ὁ ἑκατόνταρχος Κορνήλιος… 84

Ἡ ἀποφυλάκιση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου… 85

            Β΄ ΣΕ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΓΕΡΟΝΤΙΚΑ

Τό ἐν Χώναις θαῦμα… 89

Ἡ πόρνη πού ἔγινε ἁγία… 92

Ὁ φύλακας τῆς ἁγνείας… 95

Ἡ ἁγία Παρασκευή καί ὁ ἄγγελος… 96

Ἀγγελικές παρακλήσεις… 98

Ἄγγελος προστάτης καί ὁδηγός… 100

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης «ὁ ἐν τῷ φρέατι»… 102

Θαυμαστές μεταστροφές… 104

Ἀγγελική χειραγωγία στό μαρτύριο… 107

Ἡ ἀγγελική ζωή τοῦ μεγάλου Παϊσίου… 109

Ὁ παρήκοος ὑποτακτικός μάρτυρας… 112

Ὁ φίλος τῶν ἀγγέλων… 114

Ὁ ὅσιος Παχώμιος καί ὁ ἄγγελος… 120

Ὁ χρυσορρήμων καί ἰσάγγελος… 121

Ὁ θεοπρόβλητος ἱεράρχης… 124

Ἄγγελοι καί ἰσάγγελοι… 126

Ἀγγελική διδαχή… 131

Τά μυστήρια τῆς ἄλλης ζωῆς… 133

Διηγήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀρσενίου… 138

Ἀγγελική λαμπαδηφορία… 140

Ὁ σωτήριος ὅρκος… 142

Ἡ μετάνοια τῆς ἑνδεκάτης… 144

Ὁ ἀπαιτητικός σακάτης… 145

Οὐράνιοι ἀνάδοχοι… 147

Ὁ ἐπίσκοπος καί ἡ Ἑβραία… 148

Τό μαντήλι τῆς μετάνοιας… 150

Τό βάρος τῆς κατακρίσεως… 153

Τό σφράγισμα τοῦ ἀγγέλου… 154

Ἡ ἁγία Γολινδούχ… 155

Ὁ «φτωχός» ἄγγελος… 156

Ὁ «γέροντας» ἀρχάγγελος… 157

Τό μεγαλεῖο τῆς ἐλεημοσύνης… 159

Τά κρυφά χαρίσματα… 163

Τό ἀπατηλό χρυσάφι… 164

Ἐπιθανάτια ὀπτασία… 167

Ἡ θεάρεστη φιλονεικία… 169

Ἰσάγγελη πολιτεία… 170

Ὁ ἀετός-ἄγγελος… 172

Ἄγγελοι θυμιάζουν καί μυρώνουν… 174

Τά τελώνια… 177

Ἡ ὠφέλεια τῆς ἀσθένειας… 185

Τό ράπισμα τοῦ ἀγγέλου… 187

Κουρά ἀπό ἀγγέλους… 189

Τά δάκρυα τῆς μετάνοιας… 196

Ἡ τιμωρία τῆς μνησικακίας… 198

Ὁ μύστης τῶν ἀπορρήτων… 200

Ὅσιος Σάββας ὁ Βατοπεδινός… 202

Ὁ φίλος τῶν ἀγγέλων… 205

            Γ΄ ΣΕ ΝΑΟΥΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Ἡ «ἐκδίκηση» τοῦ ἀρχαγγέλου… 209

«Ἄξιόν ἐστιν…»… 211

Τό θαῦμα τῆς μονῆς Δοχειαρίου… 213

Τό πηγάδι τῆς μονῆς Δοχειαρίου… 216

Ἡ σφαγή τῶν πειρατῶν… 217

Ὁ Ταξιάρχης τοῦ Μανταμάδου… 220

Ἡ ἀνέλπιστη σωτηρία… 228

Ἐπέμβαση τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ σέ ἐγχείρηση… 230

Ἡ δύναμη τῆς πίστεως… 232

Τεκνοποίηση… 235

Ὁ Πανορμίτης… 237

Τό τάμα… 241

Ὁ προνοητής ἀρχάγγελος… 245

Τό μάθημα τοῦ Πατριάρχη… 247

Ἡ βάρκα καί οἱ ἀρχάγγελοι… 248

Ἡ ἀξία τοῦ μοναχοῦ… 250

Στό ὀστεοφυλάκιο τῆς Ἁγίας Ἄννης… 251

Ἡ ὀδύνη τῆς κολάσεως… 252

Ἡ σωτηρία τοῦ δαιμονισμένου… 253

Ἐπιθανάτιο κριτήριο… 254

Ὁ σωτήρας ἄγγελος… 255

Ὁ μοναχός κι ὁ ἄγγελος… 257

Ἀγγελική φιλοξενία… 259

Ἡ νηστεία τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς… 259

Ὁ παπα-Δημήτρης καί οἱ Ταξιάρχες… 260

Συλλειτουργός μέ τούς ἀγγέλους… 264

            ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ… 266