Θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας στή Ρωσία

Θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας στή Ρωσία

Author: Συλλογικό έργο
Category: Anthologies
Page count: 256 (4χρ.)
Binding: μαλακή
Issue: 1η-2018
Size: 14Χ20,5
ISBN: 978-960-9626-64-4
Price: 12,00 €
Price / kg:
Description

   Ἀναρίθμητες εἰκόνες τῆς Παναγίας ὑπάρχουν σ’ ὅλον τόν ὀρθόδοξο κόσμο καί πολλές ἀπ’ αὐτές ἔχουν τή χάρη τῆς θαυματουργίας. Στή Ρωσία, εἰδικότερα, μόνο οἱ ἐπώνυμες εἰκόνες της, μέ πολυάριθμα ἀντίγραφα ἡ καθεμιά, ὑπολογίζονται σέ ἑπτακόσιες, ἀπό τίς ὁποῖες, σύμφωνα μέ τό Ἡμερολόγιο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, διακόσιες ὀγδόντα περίπου εἶναι θαυματουργές καί ἑορτάζονται λειτουργικά.
   Ἀπέραντη εἶναι ἡ εὐλάβεια τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ πρός τίς εἰκόνες τῆς Θεοτόκου, πού βρίσκονται διάσπαρτες στούς ναούς καί στά μοναστήρια τῆς ἀπέραντης χώρας του. Ὁρισμένες ἔπαιξαν σπουδαιότατο ρόλο στόν ἐκκλησιαστικό, κοινωνικό καί ἐθνικό βίο τῶν Ρώσων. Μέσα ἀπό τά ἱστορικά τους συχνά παρελαύνουν γνωστά πρόσωπα καί σημαντικά γεγονότα τῆς ρωσικῆς ἱστορίας –ἡγεμόνες καί τσάροι, ἱεράρχες καί ἀσκητές, πολιορκίες καί μάχες, θεομηνίες καί καταστροφές. Σέ κάθε περίπτωση, ὅλοι κινοῦνται καί ὅλα διαδραματίζονται γύρω ἀπό κάποιαν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία σέ κρίσιμες στιγμές ἐπεμβαίνει γιά νά σώσει τόν λαό τοῦ Υἱοῦ της.
   Στο μικρό τοῦτο βιβλίο, στό ὁποῖο παρουσιάζονται τριάντα τέσσερις θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας μας στή Ρωσία, διαπιστώνεται γι’ ἄλλη μιά φορά ἡ χάρη, ἡ δύναμη καί ἡ εὐεργετικότητα τῆς πανάχραντης Μητέρας τοῦ Χριστοῦ καί δικῆς μας Μητέρας.

Περιεχόμενα
Εἰσαγωγικό σημείωμα… 5
Ἡ Παναγία τοῦ Βλαντίμιρ… 9
Ἡ Παναγία τῆς Σελιγκέρ… 25
Ἡ Παναγία τοῦ Καζάν… 29
Παναγία ἡ Ὁδηγήτρια τοῦ Σμολένσκ… 45
Ἡ Παναγία «Τό Σημεῖο»    … 53
Ἡ Παναγία τοῦ Κούρσκ    … 63
Ἡ Παναγία τοῦ Τιχβίν… 71
Ἡ Παναγία τοῦ Μπορίσοβο… 85
Ἡ Παναγία τῆς Νάρβας… 93
Ἡ Παναγία τοῦ Ποτσάεφ    … 97
Ἡ Παναγία «Πάντων τῶν θλιβομένων ἡ Χαρά»… 105
Ἡ Παναγία τοῦ Κλότσκι… 109
Ἡ Παναγία «Τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου»… 113
Παναγία ἡ Παυσολύπη… 125
Παναγία ἡ Σικελιώτισσα ἤ Θαυμαστορείτισσα… 131
Παναγία ἡ Χρεολύτρια    … 139
Παναγία ἡ Δαλματιανή… 145
Ἡ Παναγία τοῦ Μοζντόκ    … 151
Ἡ Παναγία τοῦ Μοῦρομ… 157
Ἡ Παναγία «Τοῦ Προφήτου Ἠλιού-Τσερνιγκώφ»… 163
Ἡ Παναγία «Τοῦ Ἁγίου Μαξίμου»… 169
Ἡ Παναγία τοῦ Ζίροβιτς    … 173
Παναγία ἡ Ὁδηγήτρια τοῦ Γιούγκ… 179
Ἡ Παναγία τοῦ Ἴγκριτς    … 187
Ἡ Παναγία τοῦ Οὔστιουγκ… 193
Παναγία ἡ Γλυκοφιλούσα τοῦ Νόβγκοροντ… 201
Ἡ Παναγία τοῦ Κολότς    … 205
Ἡ Παναγία τοῦ Τόλγα… 213
Παναγία ἡ Θρηνωδούσα    … 221
Ἡ Παναγία τοῦ Ντόν… 227
Ἡ Παναγία τῆς Καλούγκα    … 233
Παναγία ἡ Σιτοδότρια… 241
Παναγία ἡ Ἀπροσδόκητη Χαρά… 245
Ἡ Παναγία τῆς Σουχάγια Καλιγκόρκα… 249