Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-1

Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-1

Author: Συλλογικό έργο
Category: Anthologies
Page count: 288
Binding: μαλακή
Issue: 17η-2023
Size: 14x21
Price: 8,00 €
Price / kg:
Description

Ὁ πρῶτος τόμος μιᾶς ἀνθολογίας χαρισματικῶν ἐκδηλώσεων, ἀρχαιοτέρων καί συγχρόνων. Καταπληκτικά περιστατικά ἀπό βιογραφίες ἁγίων ἤ καί ἁπλῶν πιστῶν, πού εὐαρέστησαν στό Θεό καί ἀξιώθηκαν νά λάβουν τίς ὑπερφυσικές δωρεές Του. Ἕνα ἔργο πού ἐπιβεβαιώνει τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ἀποκαλύπτει τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας, στηρίζει, τέρπει, ὠφελεῖ. Στόν τόμο αὐτό ἀνθολογοῦνται ἐκδηλώσεις τῶν ἑξῆς χαρισμάτων: τοῦ διακριτικοῦ, τοῦ διορατικοῦ, τοῦ προορατικοῦ, τοῦ ἰαματικοῦ, τοῦ κατά δαιμόνων καί τοῦ κατά θηρίων.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5
    Α΄ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ... 13
Ὁ Μ. Ἀντώνιος καί ὁ κυνηγός... 16
Ὁ Εὐλόγιος καί ὁ ἀνάπηρος... 17
Ὁ κακόφημος μοναχός... 20
Ὁ ἀδιάκριτος ἀσκητής... 21
Οἱ ἐρωτήσεις τοῦ ἀββᾶ Ἀβραάμ... 23
Ὁ ἀββᾶς Ζήνων καί ὁ νηστευτής... 24
Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης καί ὁ ἱερεύς... 25
Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης καί ὁ ὁδηγός... 26
Ὁ ἀββᾶς Μακάριος καί ὁ διάβολος... 27
Οἱ ἀββάδες Μακάριος καί Παῦλος... 28
Ὁ ἀββᾶς Παφνούτιος καί ὁἀρχιληστής... 29
Ὁ ἀββᾶς Σιλουανός καί ὁ ἐπισκέπτης του... 30
Ὁ πρώην αὐλικός... 31
Οἱ διαφορετικές συμβουλές... 34
Ἡ πλάνη τοῦ τρισυνθέτου... 35
Ὁἀπεγνωσμένος ἁμαρτωλός... 36
Ὁ ρουμάνος διάκονος... 40
Τό καντήλι τῆς Παναγίας... 45
Τά ὁράματα τοῦ Δήμου... 48
Ἡ σεισμογόνος προσευχή... 51
Οἱ Ὀνοματολάτρες... 55
Ὁ ἡγούμενος Κοδράτος... 56
    Β΄ ΤΟ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ... 59
Οἱ δύο ὁδοιπόροι τῆς ἐρήμου... 62
Ἡ ψυχή τοῦ ὁσίου Ἀμμοῦν... 63
Ἡ μεταμέλεια τοῦ μοναχοῦ... 63
Ὁ ὅσιος Παχώμιος καί ὁ ἄρρωστος... 65
Οἱ ἀββάδες Θεόδωρος καί Πάμμων... 66
Ὁ θάνατος τοῦ ὑποκριτοῦ... 67
Ἡ ἐνάρετη γυναίκα... 69
Οἱ ἀββάδες Ἰουλιανός καί Συμεών... 70
Ὁ πρεσβύτερος Εὐλόγιος... 70
Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης καί ὁ αἱρετικός... 71
Ὁ ὅσιος Ἐφραίμ καί ὁ Μ. Βασίλειος... 72
Οἱ νεαροί κλέφτες... 72
Ἡ συνάντησις μέ τόν φιλάργυρο... 73
Οἱἁμαρτίες τῶν δούλων... 74
Ἡ ὁσία Εἰρήνη καί ὁ ἄγγελος... 75
Οἱ ἅγιοι Στέφανος καί Σέργιος... 76
Ἡ σωτηρία τοῦ μοναχοῦ Λογγίνου... 77
Οἱ λογισμοί τοῦ ἐρημίτου... 78
Ὁ χωρικός καί τό ἄλογό του... 79
Ὁ ἡγούμενος καί ὁ ἔμπορος... 81
Ὁ δεσπότης καί ἡ σαλή... 82
Οἱ δύο κακοποιοί... 85
Οἱ ἀμφιβολίες τοῦ μοναχοῦ... 86
Ἡ Βέρα καί ὁ «λιτσιμέρα»... 87
Ὁ σεβασμός στούς γονεῖς... 89
Ἡ συνετή σύζυγος... 90
Ὁ καθηγητής Ἀλεξάντρωφ... 93
Ἡ ἄπιστη γυναίκα... 93
Τό ἀπαράδεκτο πρόσφορο... 94
Οἱ ἀνευλόγητες ἀσκήσεις... 94
Τά πρόσφορα γιά τήν Κερασιά... 96
Ἡἀποτυχημένη ἀπόδρασις... 97
Μιά ἐκμυστήρευσις... 98
Ἕνας ἀθωνίτης στήν Ἀθήνα... 100
Ἡ ἐλλιπής ἐξομολόγησις... 101
    Γ΄ ΤΟ ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ... 103
Πρόγνωσις ἀφίξεων... 106
Ὁ μελλοντικός ἡγούμενος... 106
Ὁ μελλοντικός πατριάρχης... 107
Ὁ Μ. Ἰωαννίκιος καί ἡὁσία Εἰρήνη... 108
Ὁ προσκυνητής Χριστοφόρος... 109
Ἡἀρχιερατική ἀμφίεσις... 110
Ἡ συζήτησις μέ τόν φιλόσοφο... 111
Ἡ μάχη στό Κουλίκοβο... 113
Ὁ βοεβόδας καί ὁ ἀσκητής... 116
Δύο ἐπισκέπτες στόν Ὄλυμπο... 117
Ἡ περιφρόνησις τοῦ σχήματος... 118
Προφητεῖες τοῦὁσίου Κοσμᾶ... 119
Ὁ Νικόλαος Μολιάγιεφ... 121
Ἡ προαγωγή τοῦἡγουμένου... 122
Ἡ Πελαγία Σκαρίνα... 126
Οἱ σπουδές στήν Μόσχα... 127
Τό μέλλον δύο ἀδελφῶν... 128
Οἱ βιαζεμίτες ἔμποροι... 129
Ὁ παπα-Ἱλαρίων καί ὁ δόκιμος... 131
Ὁ πόλεμος τῆς Κριμαίας... 133
Ἡ φιλανθρωπία τοῦ ὁσίου Παναγῆ... 134
Ἡ μελλοντική ἡγουμένη... 136
Ὁ ἀκαδημαϊκός Μαρῖνος Γερουλᾶνος... 137
Ὁ στάρετς Βαρνάβας... 139
Ἡ ἀμοιβή τῆς ὑπομονῆς... 141
Ἡ σαλή καί ὁ τσάρος... 142
Ἡ σαλή καί ὁ δούκας... 143
Ὁ ὅσιος Ἀρσένιος καί οἱ Φαρασιῶτες... 144
Οἱ μελλοντικές δοκιμασίες... 145
Τό πάθημα τοῦ ἀρχοντάρη... 146
Ἡ ἀπαγωγή τοῦ ἀνηψιοῦ... 147
Ὁ ἐρχομός τοῦ στρατευμένου... 149
Ἡ ὑποψήφια μοναχή... 149
Ὁ βομβαρδισμός στό μετόχι... 151
Ἡ ἀκύρωσις τῆς διαταγῆς... 152
    Δ΄ ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ... 153
Ἡ θεραπεία σώματος καί ψυχῆς... 156
Τό φάρμακο τῆς ἡγουμένης... 158
Ἡ αἰδημοσύνη καί ὁ καρκίνος... 160
Οἱἐκπλήξεις τῆς πρεσβυτέρας... 161
Ἕνας «ἐπικίνδυνος» ἀββᾶς... 163
Ὁ λεπρός ἀξιωματικός... 163
Ὁἄρρωστος καραβοκύρης... 165
Ἡ χωρική τῆς Ραψάνης... 166
Ἡἐπιστροφή τοῦ ἐλαιῶνος... 167
Ὁ Μιχαήλ Μαντούρωφ... 168
Ὁ μελαγχολικός ἀδελφός... 169
Ὁ Νικόλαος Μοτοβίλωφ... 170
Τό σαπισμένο χέρι... 172
Ἡ φυματίωσις τοῦ λάρυγγος... 173
Ἡ μόλυνσις τοῦ αἵματος... 175
Ὁ κιθαρωδός Ἰβάν... 176
Ἡ θεραπευτική ἑνός ὁσίου... 178
Ὁ νεαρός τρελλός... 179
Ἡ τυφλή μουσουλμάνα... 180
Ὁ βλάσφημος ἁμαξηλάτης... 181
Ἡ αἱμορροοῦσα... 182
Ἡ ἄγνωστη ἀσθένεια... 182
Τό ἄχρηστο μπαστούνι... 183
Ἡ θεραπεία τῆς μοναχῆς... 184
Ὁ ψυχοπαθής Σάββας... 185
    Ε΄ ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑ... 187
Οἱ πειρασμοί τοῦ Μ. Ἀντωνίου... 190
Οἱ πειρασμοί τοῦὁσίου Παχωμίου... 193
Μιά δυναμική προσευχή... 194
Ἡὁμολογία τοῦ δαιμονίου... 195
Ἡ μαύρη κοπέλλα... 196
Ὁ «ὑποχρεωτικός» νέος... 196
Ἐμπόδια στήν προσευχή... 197
Τό δαιμόνιο τῆς κενοδοξίας... 200
Στόν ναό τῶν εἰδώλων... 201
Ἡ «ξυλίνη» Εἰρήνη... 203
Ὁ μάγος Βιργίνιος... 204
Οἱ πειρασμοί τῆς δειλίας... 209
Ὁ σωφρονισμός τῆς ἄφρονης... 210
Τό μαντικό βιβλίο... 211
Τά ἀνίσχυρα μάγια... 212
Ἡ χωρική Θεοδοσία... 214
Μιά πνευματική πάλη... 216
Ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου... 217
Ἡ δαιμονισμένη νεόνυμφη... 219
Ἕνας φοβερός «τοῖς δαίμοσιν»... 220
Οἱ παράδοξοι πετροβολισμοί... 221
Ἡ ἀρρώστια τοῦ Ἀγγελῆ... 225
Ὁ μισθός τῆς παρακοῆς... 228
Τό δαιμονόπληκτο βρέφος... 231
    ΣΤ΄ ΤΟ ΚΑΤΑ ΘΗΡΙΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑ... 235
Ὁ μεγαλομάρτυς Μάμας... 238
Ὁ Μ. Ἀντώνιος καί τ᾿ἀγρίμια... 240
Ὁὅσιος Μακάριος καί ἡὕαινα... 241
Ὁ ἀββᾶς Ἑλλῆν καί ὁ ὄναγρος... 242
Ὁ ἀββᾶς Παῦλος καί τά ἑρπετά... 242
Δύο ἀσφαλεῖς ὁδηγοί... 243
Ἕνας πιστός ὑπηρέτης... 244
Ὁ ὅσιος Σάββας καί τό λιοντάρι... 244
Ὁ φύλακας τοῦ ὁσίου Ἰωάννου... 245
Ὁ τρόφιμος τοῦ ἀββᾶ Παύλου... 246
Ὁ ὑπάκουος ὑποτακτικός... 247
Μιά δύσκολη συνάντησις... 248
Ὁ πεινασμένος λύκος... 249
Ἡ ἀτίθαση κατσίκα... 249
Ὁ βοηθός στήν ταφή... 250
Τά ἀγριογούρουνα καί ἡ λεοπάρδαλις... 251
Ὁ ἀββᾶς Ἰουλιανός καί τό λιοντάρι... 252
Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης καί τό ἀγριογούρουνο... 252
Ὁ ὅσιος Γεράσιμος καί τό λιοντάρι... 253
Ἡ ὁσία Θεοδώρα καί ὁ κροκόδειλος... 256
Ὁ ὁδηγός τῆς ὁσίας Θεοδώρας... 257
Ὁ Μ. Ἰωαννίκιος καί τά φίδια... 258
Ὁ μοναχός Φλωρέντιος καί ἡἀρκούδα... 258
Ὁ ἐπίσκοπος Μιχαήλ καί οἱ ἀρουραῖοι... 259
Μιά προπτωτική εἰκόνα... 260
Ὁ ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος καί τά βατράχια... 261
Τό κατόρθωμα τῆς ὑπακοῆς... 263
Ἡ ἀρκούδα τοῦὁσίου Σεραφείμ... 264
Τά πουλιά καί οἱ λύκοι... 267
Ὁ ἀσκητής καί τό ζαρκάδι... 268
Ὁ ἀλαφιάτης τοῦ γερο-Ἰσαάκ... 269
Ἡ ἀνταπόδοσις τῆς εὐεργεσίας... 270
Ὁ τρόμος τοῦ διακόνου... 271
    ΕΠΙΛΟΓΟΣ... 273
    ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ... 274