Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-2

Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-2

Author: Συλλογικό έργο
Category: Anthologies
Page count: 264
Binding: μαλακή
Issue: 14η-2023
Size: 14x21
Price: 8,00 €
Price / kg:
Description

Ὁ δεύτερος τόμος μιᾶς ἀνθολογίας χαρισματικῶν ἐκδηλώσεων, ἀρχαιοτέρων καί συγχρόνων. Καταπληκτικά περιστατικά ἀπό βιογραφίες ἁγίων ἤ καί ἁπλῶν πιστῶν, πού εὐαρέστησαν στό Θεό καί ἀξιώθηκαν νά λάβουν τίς ὑπερφυσικές δωρεές Του. Ἕνα ἔργο πού ἐπιβεβαιώνει τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ἀποκαλύπτει τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας, στηρίζει, τέρπει, ὠφελεῖ. Στόν τόμο αὐτόἀνθολογοῦνται ἐκδηλώσεις τῶν ἑξῆς χαρισμάτων: τῶν ὁραμάτων, τῶν θαυμάτων καί τοῦ μακαρίου τέλους.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος... 5
    Ζ΄ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ... 7
Προσευχή καί ἐργασία... 13
Οἱ ἐχθροί καί οἱ σύμμαχοι... 14
Οἱ ὁδηγίες τοῦ ἀγγέλου... 15
Τό μέτρο τοῦ μαργωνίου... 16
Ἡ φιλομάρτυς Κλεοπάτρα... 18
Ὁ μισθός τῆς ὑπομονῆς... 21
Ἡσυχία καί φιλοξενία... 22
Ἡ «ἀδιαθεσία» τοῦ ἀββᾶ... 23
Ὁ ὅσιος καί ἡ διακόνισσα... 24
Οἱ ψυχές μετά τόν θάνατο... 25
Ἡ μέλλουσα Κρίσις... 31
Ἡ μητέρα τοῦ στυλίτου... 38
Ὁ ἡγούμενος καί ὁ μάγειρος... 39
Ἡ ἐξόφλησις τοῦ χρέους... 42
Οἱ δύο δρόμοι... 43
Ἡ θυγατέρα τοῦ Βασιλιᾶ... 48
Ἡ κλῆσις γιά τή σαλότητα... 50
Ἡ ἁγία Σκέπη... 53
Ἡ θαλπωρή τοῦ παραδείσου... 54
Ἡ ἐμφάνισις τοῦ φωτός... 59
Στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα... 60
Τά ἐξαίσια πουλιά... 64
Ἡ θαυμαστή ἐπίσκεψις... 65
Ἡ παρουσία τοῦ Ἁγ. Πνεύματος... 67
Ἡ παρθενική χορεία... 73
Ἡ εἰκόνα τῆς Τήνου... 78
Τό λευκό περιστέρι... 81
Ἡ γοργοεπήκοη Παναγία... 83
Ἡ προστασία τῆς Θεοτόκου... 84
Θεῖες παρηγορίες... 87
Δύο γυναῖκες στόν Ἄθωνα... 88
Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ ναοῦ... 91
Ἡ ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Προδρόμου... 95
Ἡ κραυγή τῆς ἀπογνώσεως... 97
Ὁ πύργος καί τά κύματα... 98
Ἕνας ἥλιος μέσα στό κελλί... 99
Ἡ Κυρά τοῦ Ἁγ. Ὅρους... 100
    Η΄ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ... 103
Ἡ τρίχρονη ἀνομβρία... 107
Ἡ μανιασμένη θάλασσα... 108
Ἡ ἐπιδρομή τῶν πειρατῶν... 110
Τό ἄνυδρο πηγάδι... 111
Ἡ σταχομαζώχτρα... 112
Ἡ κόρη τοῦ ἐπισκόπου... 113
Ἡ ἀπατηλή μετάνοια... 114
Ἡ εἰρήνευσις δύο χωριῶν... 115
Ἡ συντριβή τοῦ Ἀρμάζ... 116
Τό πύρινο στεφάνι... 120
Ἡ ἀναχαίτησις τῆς θαλάσσης... 121
«Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος»... 122
Ἡ τροφή τῶν ἐρημιτῶν… 123
Ὁ εὐσεβής πλοίαρχος... 124
Ἡ σωτηρία τοῦ ἀδελφοῦ... 125
Ὁ γότθος Τζαλλᾶς... 126
Ἡ προσευχή τῆς ἀδελφῆς... 128
Τό ἄτεκνο ζεῦγος... 130
Ὁ καταστρεπτικός χείμαρρος... 130
Ἡ διάβασις τοῦ Ἰορδάνου... 131
Ἕνα πρωτότυπο θυμιατό... 133
Τό θαυματουργικό ψάρεμα... 134
Ἡ σωτηρία τοῦ βρέφους... 136
Ἡ ἀνάβλυσις τοῦ ἁγιάσματος... 137
Τό ὑδρόμελο... 138
Ἡ μυρόβλυσις τοῦ αὐτοκράτορος... 140
Ἡ ἀνοικοδόμησις τῆς Σιμωνόπετρας... 143
Τό πτηνό τοῦ οὐρανοῦ... 145
Ἡ ἀνάστασις τοῦ παιδιοῦ... 147
Ὁ ψεύτικος θησαυρός... 149
Τό πιλάφι τοῦ ἀγᾶ... 150
Τό παράδοξο ταξίδι... 152
Ἡ ἐναέρια προσευχή... 153
Ἡ σωτηρία τῆς μονῆς Τσερνίκα... 155
Ἡ σωτηρία τῶν ναυτικῶν... 157
Τά δύο ἀδέλφια... 158
Ἡ ἀσταμάτητη βροχή... 161
Τά παραγάδια... 165
Οἱ δύο σέχοι... 168
Οἱ τέσσερις κοῦρτοι... 169
Τά λύτρα τῶν κρατουμένων... 170
Ἡ ἐναέρια μεταφορά... 172
Ἡ ἐπέμβασις τοῦ ἀρχαγγέλου... 174
Ἡ ἀποτροπή τῆς καταστροφῆς... 176
Τά «ἀφωρισμένα» ρεβύθια... 176
Εὐεργεσία στήν εὐεργέτιδα... 178
    Θ΄ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ... 181
Ὁ ὅσιος Σισώης... 184
Ὁ ὅσιος Ἱλαρίων... 186
Ἡ ἰσαπόστολος Νίνα... 187
Ὁ ὅσιος Μᾶρκος ὁ Ἀθηναῖος... 189
Ὁ ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος... 193
Ἡ ὁσία Μακρίνα... 195
Ὁ γέροντας Ἄνθιμος... 200
Ὁ ἀββᾶς Μιχαήλ... 202
Ἡ ὁσία Μελάνη ἡ Ρωμαία... 203
Ὁ ὅσιος Βενέδικτος... 206
Ὁ ἐπίσκοπος Πρόβος... 208
Ἡ μοναχή Ρωμύλα... 209
Ὁ ὅσιος Θεοδόσιος τοῦ Κιέβου... 211
Ἡ νεόκουρη μοναχή Θεοδότη... 216
Ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Σέρβος... 219
Ἡ ὁσία Θεοδώρα τῆς Σύχλας... 222
Ὁ ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ... 226
Δέκα ἁγιορεῖτες... 231
Ὁ ὅσιος Παρθένιος ὁ Χῖος... 232
Ὁ μοναχός Σίλβεστρος... 235
Ὁ ἡγούμενος Ἀθανάσιος... 236
Ὁ γέροντας Ἰωσήφ ὁ Σπηλαιώτης... 239
Ὁ παπα-Τύχων ὁ Ἐρημίτης... 242
Ὁἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς... 244
Ἡ φιλάνθρωπη Δέσποινα... 246
    ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ... 253