Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-3

Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-3

Author: Συλλογικό έργο
Category: Anthologies
Page count: 296
Binding: μαλακή
Issue: 11η-2009
Size: 14x21
Price: 8,00 €
Price / kg:
Description

Ὁ τρίτος τόμος μιᾶς ἀνθολογίας χαρισματικῶν ἐκδηλώσεων, ἀρχαιοτέρων καί συγχρόνων. Καταπληκτικά περιστατικά ἀπό βιογραφίες ἁγίων ἤ καί ἁπλῶν πιστῶν, πού εὐαρέστησαν στό Θεό καί ἀξιώθηκαν νά λάβουν τίς ὑπερφυσικές δωρεές Του. Ἕνα ἔργο πού ἐπιβεβαιώνει τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ἀποκαλύπτει τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας, στηρίζει, τέρπει, ὠφελεῖ. Ὁ τόμος αὐτός ἀναφέρεται σέ ἐκδηλώσεις τοῦ χαρίσματος τῶν ἀρετῶν.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5
    Ι΄ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ... 7
    Ἀγάπη
«Ὁ ἐμός ἔρως ἐσταύρωται»... 14
Ὕμνος θείου ἔρωτος... 15
Ἑνωμένοι στήν αἰωνιότητα... 17
Ὁ ἀπαιτητικός γέρος... 18
Ἡ προσφορά τῆς καμήλας... 20
Τό φρέσκο ψωμί... 21
Ἡ ἀληθινή ἀγάπη... 22
Ἡ συμπόνοια τοῦ ἡγουμένου... 24
Ὁ γέροντας τοῦ Χοζεβᾶ... 26
Ὁ παράξενος αἰχμάλωτος... 27
Πολύπτυχο ἀγάπης... 31
«Καῦσις καρδίας»... 35
    Ἀγνεία
Ἡ μάρτυς Εὐφρασία... 39
Τό κοτσύφι καί τ’ ἀγκάθια... 40
Τό ἄχυρο καί ἡ σπίθα... 41
Ὁ πειρασμός τοῦ ἐρημίτη... 42
Ἡ θυσία τῆς μοναχῆς... 44
Ἡ ἀμοιβή τῆς σωφροσύνης... 46
Ὁ ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος... 48
Ἡ πεντάχρονη δοκιμασία... 57
Σκάνδαλο στό μετόχι... 58
    Ἀκτημοσύνη
Τό δανεικό νόμισμα... 60
Ἐμπιστοσύνη στόν Τροφέα... 62
Ἡ προσφορά ἀσημικῶν... 62
Ἡ προσφορά χρυσοῦ... 64
Ὁἀσκητής καί οἱ ληστές... 65
    Ἀνδρεία
Ἡ μάρτυς Ποταμίαινα... 67
Ὁ ἀληθινός ἐπίσκοπος... 68
Ὁ ἐπίσκοπος καί ὁ αὐτοκράτωρ... 70
Ὁ σαλός καί ὁ τσάρος... 73
Ἡ εὐσέβεια καί ἡ θρησκοληψία... 74
Ὁ πατριάρχης στή δίκη... 79
    Ἀνεξικακία
Ὁ κλέφτης γείτονας... 84
Ἡ μακροθυμία τοῦὁσίου... 85
Μιά πηγή στό Παμπλούκι... 86
Ὁ φονιάς τοῦ ἀδελφοῦ... 87
Ἡ ἐπίθεση τῶν ληστῶν... 90
Μιά βραδιά στό χοιροστάσιο... 93
Ἡ ἀμέλεια τοῦἀστυνόμου... 94
    Ἀπάθεια
Ἡ κλοπή τῆς Ἁγ. Γραφῆς... 96
Τά πανέρια τοῦ ἐρημίτη... 97
Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Τιμίου Προδρόμου... 98
Οἱ ἄσεμνες γυναῖκες... 100
    Αὐταπάρνηση
Ἡ δραπέτευση τοῦ καταδίκου... 101
Ἡ σφαγή τῶν πριγκίπων... 103
Οἱ Γερμανοί στή Λογγοβάρδα... 105
    Ἐγκράτεια
Ἕνα μάθημα στούς Ταβεννησιῶτες... 109
Τό ἀσκητικό ταξίδι... 111
Ἡ δύναμη τῆς νηστείας... 112
    Ἐλεημοσύνη
Ὁ ἅγιος Μαρτῖνος καί ὁ φτωχός... 114
Ἡ πολύτιμη στολή... 114
Ἡ ἀπάτη τοῦ πατριάρχη... 118
Ὁ ἐλεήμων πατριάρχης... 121
    Ἱεραποστολή
Ὁ ὅσιος καί οἱ ἠθοποιοί... 124
Κήρυγμα ἀπό τόν στύλο... 125
Ἡ προσφορά τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου... 129
Στόν βωμό τῆς ἱεραποστολῆς... 137
    Καρτερία
Ὁ σιδερένιος Ἰσίδωρος... 141
Τό στήριγμα τῆς ἐρήμου... 143
Ἡ μεγαλομάρτυς βασίλισσα... 146
Ἡ ἀκαταπόνητη ἀσκήτρια... 150
    Κατάνυξη
Ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν βαρβάρων... 156
Ἡ μετάδοση τῆς κατανύξεως... 157
Ὁ τυπικάρης Γερόντιος... 157
    Μετάνοια
Ὁ ἐξαγνισμός τῆς πόρνης... 161
Ὁ ἔγκλειστος διάκονος... 164
Τό κάτασπρο περιστέρι... 166
Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ ληστῆ... 169
    Ξενιτεία
Ξένος ἀνάμεσα στούς οἰκείους... 172
Οἱ ἀντίπαλες προσευχές... 175
Γερο-Ἄνθιμος ὁ μυλωνᾶς... 183
    Πίστη
Ἡ δίψα τοῦὑποτακτικοῦ... 188
Ἡ θεόπεμπτη βροχή... 188
Πάσχα στό κοινόβιο... 189
Τό ὠμοφόριο τοῦ πατριάρχη... 191
Τό χρυσό νόμισμα... 192
Ἕνας ἄγνωστος νεομάρτυς... 194
Τά ψάρια τῆς πανηγύρεως... 198
Ἡ ἀσκητική δίαιτα... 200
    Πραότητα
Ὁ πράος γέροντας... 202
Ἡ μεταμέλεια τοῦ γεωργοῦ... 202
Ὁ ἀχάριστος ἐπαίτης... 203
    Προσευχή
Οἱ ξένοι μοναχοί... 205
Κεφάλαια τοῦ Εὐαγρίου... 209
Τό φλεγόμενο κελλί... 210
Ὁ ἁπλοϊκός ἱερέας... 211
Τά δύο κυπαρίσσια... 213
Ὁ ὅσιος καί ὁ ζαπτιές... 214
Ἡ ρουμάνα χωρική... 217
    Σύνεση
Ὁ ἀμελής ἀδελφός... 219
Ὁ εἰρηνοποιός ἀδελφός... 221
Ἡ διόρθωση τοῦ πλανεμένου... 222
Ἡ σύνοδος τῆς Τύρου... 225
Ἡ θεραπεία τῆς φιλαρέσκειας... 229
Ποιμαντική σοφία... 231
Ὁ «ἄρρωστος» ἐκκλησιαστικός... 234
Φωτισμένες ἀπαντήσεις... 237
    Ταπείνωση
Ὁ «μόνος» ἁμαρτωλός... 242
Ἡ ὁσία Ἰσιδώρα... 243
Τό ποδοπάτημα τοῦ ἐπισκόπου... 246
Ἡ ἄδικη ὑποψία... 247
Τό πάθημα τοῦ χωρικοῦ... 248
Ἕνας πατριάρχης βουρδουνάρης... 251
    Ὑπακοή
Ὁ ἄλαλος ὑποτακτικός... 253
Οἱ εὐχές τοῦ γέροντα... 254
Οἱ ἀββάδες Ὤρ καί Ἀθρέ... 256
Ὁ ὑποτακτικός στόν χείμαρρο... 257
    Ὑπομονή
Μιά οἰκογένεια μαρτύρων... 259
Ὁ γηραλέος δόκιμος... 265
Τό πολυχρόνιο μαρτύριο... 269
Ἡ ἁγία Μόνικα... 270
Τά ἑπτά στεφάνια... 275
Οἱ κοριοί καί τά μυρμήγκια... 277
Ἡ συκοφαντία... 278
Τό ἀφέψημα τοῦ ἀρρώστου... 279
Ὁ φιλάσθενος στάρετς... 280
Ὁ ἱερέας καί οἱ ἐπίτροποι... 284
    ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ... 287