Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας

Author: Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος
Category: Β) Adaptations
Page count: 104
Binding: μαλακή
Issue: 8η-2008
Size: 14x21
Price: 4,00 €
Price / kg:
Description

Εἴκοσι πνευματικά κεφάλαια, ἀπόσταγμα τῆς πατερικῆς σοφίας τοῦ μεγάλου μυστικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου. Τά θέματά τους ποικίλα καί ἐνδιαφέροντα: Ἀγάπη, ἡ μεγαλύτερη ἀρετή. Ὁ πρῶτος καί ὁ δεύτερος Ἀδάμ. Ἡ ἕνωσή μας μέ τό Θεό. Ἅγιοι καί σήμερα. Πίστη καί ἔργα. Ἁμαρτία, ἡ ἀρρώστια τῆς ψυχῆς. Τρία φοβερά πάθη (φιλαργυρία, φιλοδοξία, φιληδονία). Πῶς θ’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου. Ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας. «Ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν». Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς. Δάκρυα κατανύξεως. «Αἰτεῖτε, καί δοθήσεται ὑμῖν». Πῶς νά προσευχόμαστε. Πῶς νά ὑπομένουμε τούς πειρασμούς. Ὁ καρπός τῆς νηστείας. Νεκροί γιά τόν κόσμο καί τή σάρκα. Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἡ μεγαλύτερη ἀρετή…11
Ὁ πρῶτος καί ὁ δεύτερος Ἀδάμ…16
Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό… 21
Ἅγιοι καί σήμερα… 25
Πίστη καί ἔργα… 32
Ἁμαρτία, ἡ ἀρρώστια τῆς ψυχῆς… 37
Τρία φοβερά πάθη… 40
Πῶς θ' ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου… 44
Ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας… 47
«Ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν»… 51
Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς… 56
Δάκρυα κατανύξεως… 59
«Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν»… 65
Πῶς νά προσευχόμαστε… 69
Προσευχή χωρίς εὐλάβεια… 79
Πῶς νά ὑπομένουμε τούς πειρασμούς… 82
Ὁ καρπός τῆς νηστείας… 85
Νεκροί γιά τόν κόσμο καί τή σάρκα… 90
Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας… 94
Ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου… 98