Μαθητεία στόν ἅγιο Νικόδημο

Μαθητεία στόν ἅγιο Νικόδημο

Author: Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
Category: Β) Adaptations
Page count: 136
Binding: μαλακή
Issue: 8η-2016
Size: 14x21
ISBN: 978-960-9626-47-7
Price: 5,50 €
Price / kg:
Description

Σταχυολόγηση καί διασκευή κειμένων ἀπό τά «Πνευματικά Γυμνάσματα» τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη, πρωτουργοῦ τοῦ ἀναγεννητικοῦ πνευματικοῦ κινήματος τῶν Κολλυβάδων, πού μέ τίς ἱερές συγγραφές του διερμήνευσε θεοφώτιστα τήν πνευματική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκλαΐκευσε φιλάνθρωπα τήν ὀρθόδοξη θεολογία. Τό βιβλίο αὐτό ἀναφέρεται σέ σημαντικά θέματα χριστιανικῆς πίστεως καί ζωῆς, ὅπως ἡ ἀγάπη στόν Θεό, ἡ εὐαγγελική διδασκαλία, ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, τό κακό πού περιέχει ἡ ἁμαρτία, ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ θεραπεία της, ἡ ἀδύναμη πίστη, ὁ ἔρωτας τῶν ἡδονῶν, οἱ παγίδες τοῦ διαβόλου, τό ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας, τό μεγαλεῖο τῆς θείας Εὐχαριστίας κ.ἄ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό… 9
Ἡ εὐαγγελική διδασκαλία… 15
Ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ… 21
Ὁ πόλεμος πού ἄναψε ὁ Χριστός… 40
Τό κακό πού περιέχει ἡ ἁμαρτία… 46
Οἱ ἁμαρτίες μας καί ἡ ἀχαριστία μας ἀπέναντι στόν Θεό… 50
Οἱ "ελαφριές" ἁμαρτίες… 55
Ἐκεῖνοι πού ἁμαρτάνουν μέ τήν ἐλπίδα τῆς κατοπινῆς ἐξομολογήσεως… 60
Ὑπερηφάνεια, τό μεγάλο ἐμπόδιο τῆς σωτηρίας μας… 67
Ἡ θεραπεία τῆς ὑπερηφάνειας… 72
Ἡ ἀδύναμη πίστη… 79
Ὁ ἔρωτας τῶν ἡδονῶν… 86
Δύο παγίδες τοῦ διαβόλου… 90
Ἡ ἄρνηση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου… 95
Σκέψεις στήν παραβολή τοῦ ἀσώτου… 103
Τί ἔκανε ὁ Θεός γιά τή σωτηρία μας… 111
Τό μεγαλεῖο τῆς θείας εὐχαριστίας… 116
Ἡ λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου… 123