Θέματα ζωῆς-Α΄

Θέματα ζωῆς-Α΄

Author: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
Category: Β) Adaptations
Page count: 224
Binding: μαλακή
Issue: 5η-2020
Size: 14x21
ISBN: 978-960-9626-13-2
Price: 7,00 €
Price / kg:
Description

Ὁ πρῶτος τόμος ἑνός ἀνθολογήματος ὁμιλιῶν τοῦ δεινότερου ἐκκλησιαστικοῦ ρήτορα ὅλων τῶν αἰώνων, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὕφος ζωηρό, εἰκόνες συναρπαστικές καί λογοτεχνικότητα ἀπαράμιλλη χαρακτηρίζουν τόν χειμαρρώδη λόγο τοῦ μεγάλου ἱεράρχη, πού συνεπαίρνει, διδάσκει, σωφρονίζει, ὁδηγεῖ σέ μετάνοια. Τοῦ χρυσοῦ αἰώνα ἡ χρυσή φωνή σάν ἡλιαχτίδα ἐλπίδας περνάει μέσ’ ἀπό τά μαῦρα σύννεφα τῆς ζοφερῆς ἐποχῆς μας καί μεταδίδει στίς ἀνήσυχες καί καλοπροαίρετες ψυχές τό φῶς τῆς πίστεως, τῆς ἀλήθειας, τῆς ζωῆς.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικό σημείωμα… 5
Οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ… 11
Ὁ καρπός τῶν θλίψεων… 27
Τά ἄγρια θηρία τῶν παθῶν… 39
Ἡ ὀδύνη τῆς κολάσεως… 57
Ἡ εὐφροσύνη τοῦ παραδείσου… 76
Οἱ δρόμοι τῆς μετάνοιας… 86
Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου… 106
Ἡ χριστιανική συζυγία… 122
Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν… 144
Ἡ χριστιανική ἀγάπη… 156
Ἡ λαιμαργία καί ἡ μέθη… 175
Ὁ πλοῦτος καί ἡ φτώχεια… 182
Ὁ ἐκκλησιασμός καί ἡ συμμετοχή στά ἅγια μυστήρια… 196
Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ… 206
Ἡ ἐξουσία καί ἡ δόξα… 216