Ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς

Ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς

Author: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος (†)
Category: Miscellaneous
Page count: 64
Binding: μαλακή
Issue: 16η-2014
Size: 8x12
Binding: καρφίτσα
Price: 0,80 €
Price / kg:
Description

Ἕνα δεύτερο τευχίδιο, πού διαφωτίζει τούς χριστιανούς γιά τό μεγάλο Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἀπαντάει στά ἐρωτήματα: Γιατί εἶναι ἀναγκαία ἡ συχνή θεία Κοινωνία; Ὁ ἄρτος, πού μεταλαμβάνουμε, εἶναι πραγματικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἤ σύμβολό Του; Ποιά εἶναι ἡ ὠφέλεια ἀπό τή θεία μετάληψη; Πῶς πρέπει νά προετοιμάζεται ὁ χριστιανός πρίν κοινωνήσει, ὥστε νά ἀπολαύσει πλούσια τούς καρπούς τοῦ Μυστηρίου; Στό τέλος ἐπισυνάπτονται  καί τρεῖς προσευχές γιά τή θεία Εὐχαριστία.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ὁ σκοπός μας... 3

Ἡ μεγαλύτερη ἐπιτυχία τοῦ διαβόλου... 5

Καθημερινή τροφή... 7

Πραγματικό σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ... 11

Τό ὁμολογοῦν καί οἱ δαίμονες... 16

Πλοῦτος δωρεῶν... 18

Τελευταῖο ἐφόδιο... 22

Πρίν ἀπό τήν Θεία Λειτουργία... 25

Ἄς προσέξουν οἱ μητέρες... 29

Νά λείψει ἡ ἄγνοια... 32

«Οὐ φίλημα σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας»... 37

Ἀντάξια ὑποδοχή... 41

«Ἰδού βαδίζω πρός θείαν κοινωνίαν»... 45

Κράτησε τόν Χριστό μέσα σου... 50

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ... 54

Προσευχή πρίν ἀπό τή θεία Κοινωνία... 55

Προσευχή μετά τή θεία Κοινωνία... 59