Δανιήλ Κατουνακιώτης

4. Δανιήλ Κατουνακιώτης

Author: 'Aρχιμ. Χερουβείμ (†)
Category: Α) Contemporary Ascetics
Page count: 120
Binding: μαλακή
Issue: 10η-2009
Size: 14x21
Price: 3,50 €
Price / kg:
Description

Βιογραφικά στοιχεῖα καί χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό μελέτες, συγγράμματα καί ἐπιστολές τοῦ πνευματοφόρου Γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου (†1929), ἱδρυτοῦ τῆς περιώνυμης Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων. Ὑπῆρξε μία ἀπό τίς ἐκλεκτότερες φυσιογνωμίες τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ, κοσμημένη ἀπό τόν Θεό μέ τό χάρισμα τοῦ διδασκάλου τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Τό φωτισμένο καί διακριτικό πνεῦμα του ἀποτυπώνεται σέ πολυάριθμες πραγματεῖες καί ἐπιστολές, στίς ὁποῖες ἀναπτύσσονται σοβαρά πνευματικά καί θεολογικά ζητήματα.