Ἰγνάτιος ὁ πνευματικός

7. Ἰγνάτιος ὁ πνευματικός

Author: 'Aρχιμ. Χερουβείμ (†)
Category: Α) Contemporary Ascetics
Page count: 104
Binding: μαλακή
Issue: 10η-2009
Size: 14x21
Price: 3,50 €
Price / kg:
Description

Ὁ παπα-Ἰγνάτιος ὁ πνευματικός (†1927) ἀνήκει στίς πιό σεβάσμιες καί χαριτωμένες προσωπικότητες τοῦ γηραιοῦ Ἄθωνα. Μολονότι ὀλιγογράμματος, μέ τή μοναχική του ἄσκηση ἔφτασε στήν ἐσωτερική κάθαρση καί ἔγινε δεκτικός τῶν ἐλλάμψεων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπό τό Ὁποῖο διδάχθηκε τήν οὐράνια παιδαγωγική, ψυχολογία καί ποιμαντική. Στό ταπεινό ἐξομολογητήριό του, ἀπ’ ὅπου ξεπήγαζαν γιά ἑβδομήντα ὁλόκληρα χρόνια οἱ αὖρες τῆς εἰρήνης καί τῆς παρηγοριᾶς, ἀναρίθμητοι ἄνθρωποι, «καθήμενοι ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου», βρῆκαν τό ἱλαρό φῶς τῆς χάριτος.