Κοδρᾶτος Καρακαλληνός

8. Κοδρᾶτος Καρακαλληνός

Author: 'Aρχιμ. Χερουβείμ (†)
Category: Α) Contemporary Ascetics
Page count: 72
Binding: μαλακή
Issue: 9η-2008
Size: 14x21
Binding: μαλακή
Price: 3,50 €
Price / kg:
Description

« Ὅποιος ἦρθε στό Ἅγιον Ὄρος καί δέν ἀνέβηκε στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα ἤ δέν γνώρισε τόν παπα-Κοδράτο, δέν εἶδε τίποτα!». Τά λόγια τοῦτα ἑνός Καστελλοριζιώτη θαλασσόλυκου, πού ἔμειναν παροιμιώδη, φανερώνουν τό μεγαλεῖο τῆς δυναμικῆς φυσιογνωμίας τοῦ ἱερομονάχου Κοδράτου (†1940), πού διέπρεψε ὡς ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου. Τό σπινθηροβόλο του πνεῦμα, ἡ ἀσκητική του καρτερία, ἡ ἄρτια ἐσωτερική του συγκρότηση καί τά πολλά φυσικά του χαρίσματα τόν ἀνέδειξαν πρότυπο πνευματικοῦ ἡγέτη.