10. Ἡ νηστεία

Author: Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
Category: Α) Ἡ φωνή τῶν Πατέρων
Page count: 16
Binding: μαλακή
Issue: 41η/450ή χιλιάδα-2018
Size: 13x21
Binding: καρφίτσα
Price: 0,05 €
Price / kg:
Description

Τό φυλλάδιο αὐτό διανέμεται δωρεάν. Ὅσοι ὅμως ἐνδιαφέρονται γιά ποσότητες, θά καταβάλλουν τήν τιμή κόστους πού ἀναγράφεται πιό πάνω.

 

Γιά ἀνάγνωση ἤ ἀποθήκευση πατήστε ἐδῶ.