24. Ἡ γνωριμία μέ τόν Θεό

Author: Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης
Category: Α) Ἡ φωνή τῶν Πατέρων
Page count: 16
Binding: καρφίτσα
Issue: 28η/280ή χιλιάδα-2019
Size: 13x21
Binding: καρφίτσα
Price:0,05 €
Price / kg:
Description

Τό φυλλάδιο αὐτό διανέμεται δωρεάν. Ὅσοι ὅμως ἐνδιαφέρονται γιά ποσότητες, θά καταβάλλουν τήν τιμή κόστους πού ἀναγράφεται πιό πάνω.

 

Γιά ἀνάγνωση ἤ ἀποθήκευση πατήστε ἐδῶ.