27. Ἡ φιλοπτωχία

Author: Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
Category: Α) Ἡ φωνή τῶν Πατέρων
Page count: 16
Binding: μαλακή
Issue: 12η/75η χιλιάδα-2017
Size: 13x21
Binding: καρφίτσα
Price: 0,05 €
Price / kg:
Description

Τό φυλλάδιο αὐτό διανέμεται δωρεάν. Ὅσοι ὅμως ἐνδιαφέρονται γιά ποσότητες, θά καταβάλλουν τήν τιμή κόστους πού ἀναγράφεται πιό πάνω.

 

Γιά ἀνάγνωση ἤ ἀποθήκευση πατήστε ἐδῶ.