29. Ἡ προσευχή

Author: Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητής
Category: Α) Ἡ φωνή τῶν Πατέρων
Page count: 16
Binding: μαλακή
Issue: 18η/190ή χιλιάδα-2018
Size: 13x21
Binding: καρφίτσα
Price:0,05 €
Price / kg:
Description

Τό φυλλάδιο αὐτό διανέμεται δωρεάν. Ὅσοι ὅμως ἐνδιαφέρονται γιά ποσότητες, θά καταβάλλουν τήν τιμή κόστους πού ἀναγράφεται πιό πάνω.

 

Γιά ἀνάγνωση ἤ ἀποθήκευση πατήστε ἐδῶ.