Ἡ βλασφημία

20. Ἡ βλασφημία

Author: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
Category: Α) Voice of the Fathers
Page count: 16
Binding: μαλακή
Issue: 31ή/305η χιλιάδα-2021
Size: 13x21
Binding: καρφίτσα
Price: 0,05 €
Price / kg:
Description

Τό φυλλάδιο αὐτό διανέμεται δωρεάν. Ὅσοι ὅμως ἐνδιαφέρονται γιά ποσότητες, θά καταβάλλουν τήν τιμή κόστους πού ἀναγράφεται πιό πάνω.

 

Γιά ἀνάγνωση ἤ ἀποθήκευση πατήστε ἐδῶ.