Ἡ προσευχή

29. Ἡ προσευχή

Author: Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητής
Category: Α) Voice of the Fathers
Page count: 16
Binding: μαλακή
Issue: 20ή/210η χιλιάδα-2022
Size: 13x21
Binding: καρφίτσα
Price: 0,05 €
Price / kg:
Description

Τό φυλλάδιο αὐτό διανέμεται δωρεάν. Ὅσοι ὅμως ἐνδιαφέρονται γιά ποσότητες, θά καταβάλλουν τήν τιμή κόστους πού ἀναγράφεται πιό πάνω.

 

Γιά ἀνάγνωση ἤ ἀποθήκευση πατήστε ἐδῶ.