Ὁ ἐκκλησιασμός

30. Ὁ ἐκκλησιασμός

Author: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
Category: Α) Voice of the Fathers
Page count: 16
Binding: καρφίτσα
Issue: 35η/405η χιλιάδα-2022
Size: 13x21
Binding: καρφίτσα
Price: 0,05 €
Price / kg:
Description

Τό φυλλάδιο αὐτό διανέμεται δωρεάν. Ὅσοι ὅμως ἐνδιαφέρονται γιά ποσότητες, θά καταβάλλουν τήν τιμή κόστους πού ἀναγράφεται πιό πάνω.

 

Γιά ἀνάγνωση ἤ ἀποθήκευση πατήστε ἐδῶ.