37. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ

Author: Ὅσιος Ἰουστίνος Πόποβιτς
Category: Α) Voice of the Fathers
Page count: 16
Binding: καρφίτσα
Issue: 1η/20ή χιλιάδα-2023
Size: 13x20,5
Price: 0,05 €
Price / kg:
Description

Τό φυλλάδιο αὐτό διανέμεται δωρεάν. Ὅσοι ὅμως ἐνδιαφέρονται γιά ποσότητες, θά καταβάλλουν τήν τιμή κόστους πού ἀναγράφεται πιό πάνω.