Μητέρα πρόσεχε!

Μητέρα πρόσεχε!

Author: Εἰρηναῖος ἐπίσκοπος Αἰκατερίνμπουργκ
Category: Β) Texts
Page count: 112
Binding: μαλακή
Issue: 30ή-2019
Size: 14x21
ISBN: 978-960-99626-2-9
Price: 4,00 €
Price / kg:
Description

 

Δέκα ἐξαίρετες παιδαγωγικές ὁμιλίες τοῦ Ρώσου ἐπισκόπου Αἰκατερίνμπουργκ καί Ἰρμπίτσκ Εἰρηναίου (19ος αἰ.) Ἕνα μικρό βιβλίο-ὁδηγός γιά τό λεπτό καί ὑπεύθυνο ἔργο τῶν γονιῶν, καί μάλιστα τῆς μητέρας. Οἱ ὁμιλίες, μετά ἀπό ἕναν αἰώνα, διατηροῦν καταπληκτική ἐπικαιρότητα, ἀφενός γιατί ἐμπνέονται ἀπό τόν αἰώνιο καί ἀναλλοίωτο λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀφετέρου γιατί τά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου παραμένουν βασικά τά ἴδια σέ κάθε ἐποχή.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος... 5

Α΄. Πότε ἀρχίζει ἡ ἀγωγή;... 9

Β΄. Τά θεμέλια τῆς ἀγωγῆς... 19

Γ΄. Ἡ ἀγωγή τῆς ὑπακοῆς... 31

Δ΄. Μακριά ἀπό τό ψέμα... 43

Ε΄. Ὁ λίβας τῆς φιληδονίας... 53

ΣΤ΄. Οἱ σπόροι τοῦ κακοῦ... 63

Ζ΄. Ἀπαλλαγή ἀπό τόν ἐγωισμό... 71

Η΄. Ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν... 79

Θ΄. Τό δηλητήριο τοῦ φθόνου... 87

Ι΄. «Ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός με»... 95

Παράρτημα... 105