Πρός τίς ἀδελφές μοναχές

Πρός τίς ἀδελφές μοναχές

Author: Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
Category: Β) Texts
Page count: 128
Binding: μαλακή
Issue: 4η-1999
Size: 14x21
Price: 4,00 €
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Description

Δεκαεννέα ὡραιότατες ὁμιλίες τοῦ ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου (1815-1894) σέ γυναικεῖα μοναστήρια τῶν ἐπαρχιῶν Ταμπώφ καί Βλαδιμίρ, τίς ὁποῖες ἐποίμανε διαδοχικά. Ἕνα βιβλίο ὠφέλιμο καί χρήσιμο σέ κάθε χριστιανό, καθώς ἀναφέρεται σέ θέματα γενικότερου πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος: ἡ ἀνανέωση τοῦ θείου ζήλου, ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς, ὁ ἐσωτερικός μας σταυρός, ὁ ναός τῆς ψυχῆς, ἡ προσευχή, ἡ ἀναζήτηση τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ἐνθουσιασμός στούς κόπους κ.ἄ.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 5
Βιογραφία τοῦ συγγραφέως… 9
Ἡ ἀνανέωσις τοῦ θείου ζήλου… 15
Ὁ Τίμιος Πρόδρομος… 24
Ἡ μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνη… 31
Ἡ κάθαρσις τῆς καρδιᾶς… 37
Τά καρφιά γιά τήν αὐτοσταύρωσι… 43
Ὁ ἐσωτερικός μας σταυρός… 48
Ἕνας πνευματικός καθρέπτης… 56
Ἡ σημασία τῆς προσευχῆς μέσα στόν ναό… 61
Ἡ τόνωσις τῆς προσευχῆς… 67
Ὁ ναός τῆς ψυχῆς… 71
Τά φτερά τῆς προσευχῆς… 78
Ἡ ἀναζήτησις τῶν ἄνω… 84
Οἱ Μυροφόρες σάν πρότυπα… 90
Στήν θάλασσα τῆς μοναχικῆς ζωῆς… 94
Ἐνθουσιασμός στούς κόπους… 101
Ὁ ὅσιος Ἀντώνιος Κιεβοπετσέρσκ… 105
Μία πνευματική Βηθεσδά… 110
Οἱ φρόνιμες παρθένες… 114
Ἔρχεται ὁ Χριστός… 121