Ὅσιος Βενέδικτος - Βίος, Θαύματα, Πνευματικές Ὑποθῆκες

Author: Συλλογικό έργο
Category: Saints
Page count: 102
Binding: μαλακή
Issue: 1η-2021
Size: 12,5x20,5
ISBN: 978-960-9626-75-0
Price: 4,00 €
Price / kg:
Description

Ὁ ψυχωφελής βίος καί τά θαυμαστά ἔργα τοῦ χαρισματούχου καί θαυματουργοῦ Ἰταλοῦ ὁσίου, πού ἀναδιοργάνωσε, τόν 6ο αἰώνα, τόν χριστιανικό μοναχισμό τῆς Δύσεως, καθώς καί ἀπάνθισμα πνευματικῶν παραινέσεων ἀπό τόν περίφημο μοναστικό Κανόνα του, πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο τούς μοναχούς ἀλλά καί τούς ἀγωνιζομένους λαϊκούς πιστούς.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 5

ΧΑΡΤΗΣ... 12

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ... 13

Καταγωγή καί παιδικά χρόνια... 15

Ἀναχώρηση ἀπό τόν κόσμο... 16

Ἀσκητής στό Σουμπιάκο... 18

Οἱ ἄνθρωποι τόν ἀνακαλύπτουν... 22

Ἡγούμενος... 24

Κτίτορας δώδεκα μοναστηριῶν... 26

Ὁ φθονερός πρεσβύτερος... 33

Ἵδρυση μοναστηριοῦ στό Κασίνο... 36

Ἀπό τή ζωή τοῦ κοινοβίου... 41

Προφητικό χάρισμα... 49

Διορατικό χάρισμα... 54

Ἰαματικό χάρισμα... 60

Ὁ αἱρετικός Γότθος... 65

Τό μοναστήρι τῆς Τερρακίνας... 66

Οἱ κακότροπες μονάστριες... 68

Ἡ ὁσία Σχολαστική... 70

Ἡ ὁσιακή κοίμησή του... 74

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ... 77

Πῶς θά σωθοῦμε... 79

Ποιά εἶναι τά καλά ἔργα... 83

Ἡ ὑπακοή... 87

Ἡ σιωπή... 89

Ἡ ταπεινοφροσύνη... 90

Ὁ καλός ζῆλος... 97

ΑΠΟΛΥΤΙΚΟΝ-ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ-ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ... 99