Ἡ πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

25. Ἡ πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Author: Ἅγιος Ἰννοκέντιος Μόσχας
Category: Α) Voice of the Fathers
Page count: 16
Binding: καρφίτσα
Issue: 20ή/190ή χιλιάδα-2020
Size: 13x21
Binding: καρφίτσα
Price: 0,05 €
Price / kg:
Description

Τό φυλλάδιο αὐτό διανέμεται δωρεάν. Ὅσοι ὅμως ἐνδιαφέρονται γιά ποσότητες, θά καταβάλλουν τήν τιμή κόστους πού ἀναγράφεται πιό πάνω.

 

Γιά ἀνάγνωση ἤ ἀποθήκευση πατήστε ἐδῶ.